Lekplatsfysik

blogg Comments Off on Lekplatsfysik
Jun 032014

Imorgon ska jag ge en lektion i lekplatsfysik för låg- och mellanstadielärare. Tveksamt om jag är kvalificerad men det här uppdraget var för roligt att säga nej till. Det finns randvillkor: jag ska ta upp sådant som står i läroplanen för grundskolan. Tyvärr betonas där saker som friktion, tyngdpunkt, jämvikt och balans – statik alltså, inte fysikens mest spännande ämne. Samtidigt som det knyts till lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor, balansgång och på gungbrädor.
Gungbrädor är sällsynta numera – alldeles för farliga. Men jag hittade en bakom Teleborgs kyrka, jag ska ta studenterna dit. Sedan är det min uppgift att förklara för dem om hur de kan undervisa för barn i årskurs 1-3 om tyngdpunkt. Inte så enkelt.
Balansgång finns på EU-lekplatsen vid Romavallen. Skolverket skriver något om skillnaden mellan att ha armarna utåt eller ner längs med kroppen. Hur tänker de då? Att balansera är en dynamisk process, tyngdpunkt och statik räcker inte till som förklaring, se t ex detta om att gå på styva linan.
Jag ska ta upp kursplanens teman, men jag vill betona detta med rörelse och hastighet. Jag vill också mäta farten och prata om enheten utifrån vardagssituationer. Jag ska ta med en hastighetsradar och iPads med appen Video Physics, jämföra mätningar på bollar som rullar ner för rutschkanan i km/h och m/s, prata om enheter för vindhastighet och bilfärder, och om hur det känns i håret.

Pythagoras, Vincenzo Galilei och musikala experiment

blogg Comments Off on Pythagoras, Vincenzo Galilei och musikala experiment
Feb 092014


Det är fullt möjligt att Pythagoras verkligen gjorde experiment med strängar med olika tyngder, redan på 500-talet före Kristi. Men de tidigaste berättelser är från många århundraden senare. Den skriftliga traditionen fördes vidare inte av fysiker eller musiker utan av historiker, och det blev en del missförstånd. Men traditionen hade auktoritet. Det dröjde mer än 2000 år tills någon skrev om egna experiment, som sade emot traditionen.

Vårt äldste belägg för Pythagoras experiment kommer från Nikomakos från Gerasa, omkring 100 e. Kr. Han skrev att Pythagoras spännde strängar med tyngder på 6, 8, 9 och 12 viktenheter, och att de mindre spända strängarna hade en tonhöjd som låg en oktav, en kvint och en kvart under strängen med 12 viktenheter. Samma förhållanden fann Pythagoras för längder av flöjter och för längder av strängar. Där stämmer Nikomakos redogörelse för Pythagoras resultat, men i saken om längder har Nikomakos fel. Nikomakos citerades av Iamblikos (c. 300). Boëthius och Isidor av Sevilla var tidiga kristna auktoriteter som förde denna historia vidare. Illustrationen ovan kommer från Graffurio (1492), med extra tyngder på 4 och på 16 viktenheter. Även Zarlino (1558) följde Boëthius.

Den första som experimentellt visade att att tonhöjd inte är proportionell mot spänning var Vincenzo Galilei, lutspelare, far till Galileo Galilei. Han polemiserade mot sin läromästare Zarlino. Senare bekräftade Marin Mersenne (1625) med kvantitativa undersökningar att det behövs en fyra gånger så tung vikt för att få en ton som är en oktav högre.

Test av Coub

blogg Comments Off on Test av Coub
Feb 032014

http://coub.com/view/eywl

Första spektrum med PRA

blogg Comments Off on Första spektrum med PRA
Sep 162013


Bilden visar en jämförelse av samma data analyserad i hårdvara med dyr elektronik och i mjukvara med gratisprogrammet PRA (Pulse Recorder and Analyzer) av Marek Dolleiser. Jag är faktiskt häpen av hur bra det är, utan att jag försökt optimera olika inställningar. PRA är ett Windows program, men det fungerar bra under Crossover på en Mac.

Våra laborationer i kärnspektroskopi kör förtfarande på gamla DOS-datorer, eftersom de är så beroende på en MCA (merkanalsanalysator) i hårdvara som fungerar med instickskort i dessa gamla PC:n. Nu kan vi snart skrota dem. Dessutom kan programmet PRA göra koincidensspektroskopi med ljudfiler i stereo från olika detektorer.

PS: För att installera PRA på Mac se How to run a standalone .exe. Ställ in ljudkälla på built-in input.
För att anpassa elektroniken se artikel i AJP.

w3.msi.vxu.se har pajat

blogg Comments Off on w3.msi.vxu.se har pajat
Apr 232013

Så mina sidor och mitt kursmaterial på w3.msi.vxu.se/~pku/ är borta. Det häpnadsväckande är att ansvarig tekniker inte hade ordnat med en ordentlig backup. De håller nu på att återställa filerna, men det är en långsam process – datorn pajade för tre veckor sedan. Ännu konstigare är att universitet inte vill ordna ett nytt ställe. Under tiden hänvisar jag till arkivet på archive.org.

PS: Nu på http://homepage.lnu.se/staff/pkumsi/ (inte färdigt än).

Videoföreläsningar lär man sig inte av

blogg Comments Off on Videoföreläsningar lär man sig inte av
Jan 032013

Detta handlar inte om Khan. Och egentligen inte heller om videoupptagningar av föreläsningar – det gäller nästan lika mycket för live föreläsningar. Studenter lär sig väldigt lite av att lyssna. Ändå fortsätter vi med den här charaden.

Helicitetsdetektorer

blogg Comments Off on Helicitetsdetektorer
Aug 102012

Movie-theater glasses for 3-D


Jag lekte lite med gif-animering och iPhone-appen GifBoom. Det är glasögon för 3-D filmer som ligger på en iPad, med en lambda/4 platta emellan. Paddens LCD-skärm ger linjärt polariserat ljus. Glasögonen detekterar det cirkulärt polariserade ljuset som plattan producerar vid vissa vinklar (45°, 135°) av den optiska axeln. Det är 20 bilder i animationen, mellan varje ruta roterar jag plattan nio grader.

Venuspassage

blogg Comments Off on Venuspassage
Jun 062012

Vid soluppgången efter Therese Sjödéns disputation:


Venus lämnar solskivan; idag ser man också några solfläckar.

Fukushima och Frigyes Reisch

blogg Comments Off on Fukushima och Frigyes Reisch
Mar 112012

Ett år efter tsunamin kommer jag ihåg en intervju i radio med Frigyes Reisch. Det var han och en talesperson för Strålskyddsmyndigheten. Reisch sa att olyckan i Japan var en sjua på INES-skalan, SSM-personen sa att myndigheten följde Japans bedömning (en fyra tror jag att det var då), enligt IAEA:s regler. Det visade sig ganske meningslöst att intervjua SSM-anställda, ändå gör det flesta media det när det händer något. De anses vara “våra” experter, objektiva och oberoende. Men de håller sig till kärnkraftsindustrins kåranda. Reisch däremot kunde tala fritt.

Innan Fukushima hade jag ingen bestämd uppfattning om kärnkraft. Men nu lutar det mer åt motståndare. Bland annat för att reaktorerna är så beroende på att elförsörjning och kommunikationer fungerar. I Sverige skulle en Gudrun eller en isstorm kunna slå ut det.

Reisch dog i juli, ser jag nu.

blogg Comments Off on
Jan 312012

I started a new blog for my part in that course at blogg.lnu.se/metamaterials/.

© 2018 Pieter Kuipers sidor Suffusion theme by Sayontan Sinha