Archive for October, 2016

Samverkan mellan universitet i Sverige

Wednesday, October 19th, 2016

SUHF är en förening för alla högskolor och universitet i Sverige. Där skapas kunskap, överblick och strategier för att stärka och öka kvaliteten i den akademiska sektorn. vi kommer framöver att ha ännu mer inflytande då Stephen valdes in i styrelsen för de kommande två åren. Sammansättningen söker representera de olika typer av lärosäten landet har.

Musikhögskolan i Stockholm

SUHF möttes på Musikhögskolans vackra och inspirerande campus i Stockholm

(more…)

Makten över historien

Sunday, October 16th, 2016

Det förs återigen en intensiv diskussion om hur museerna i Sverige ska utvecklas. Den rör flera saker samtidigt, men en kärna är hur relationen mellan museet som kunskapsorganisation, publik arena och genom politiska beslut finansierad institution ska utformas. Tonen är engagerad och upprörd: är det framför allt föremål och kunskap för sin egen skull, politiskt identifierade problemområden eller publikens smak som ska tillfredsställas? (more…)

Det kulturella universitetet

Thursday, October 13th, 2016

Linnéuniversitetet har under ett drygt år med hjälp av Berth Nilsson byggt upp en omfattande kulturverksamhet för studenter och medarbetare i egen regi och i samverkan. Det kulturella universitet håller på att ta form. (more…)

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser

Wednesday, October 12th, 2016

Tisdag den 12 oktober 2016 samlas för tredje året forskare vid Linnéuniversitetet med över tjugo projektförslag över fakultetsgränserna. Många samhällsutmaningar, innovationer och problemlösningar kräver denna typ av samverkan för att lyckas. Linnéuniversitetet kommer att stödja att antal av dessa för att få igång spännande och värdeskapande utbyten till glädje både för omvärlden och forskarna själva.

(more…)