Archive for November, 2016

Beyond our traditional way to think about basic and applied research

Wednesday, November 30th, 2016

On Monday night, I was in Stockholm to hear the Swedish Minister for Higher Education and Research Helene Hellmark Knutsson presenting the Research Budget Bill for the coming 10 years. The proposal is submitted to the Parliament. Bold in a way, 10 years, if you take into account Swedish general elections will be held in 2018. (more…)

Kunskap i samverkan

Tuesday, November 29th, 2016

Det råder i det stora hela en stor samsyn kring forskningspolitikens inriktning som den formuleras på 167 sidor i Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Prop. 2016/17:50): Sverige är en stark forskningsnation och bör fortsätta utvecklas som en sådan. När tidshorisonten är så lång som tio år och det parlamentariska läget synnerligen instabilt så är det bra om en bred samsyn kan etableras. (more…)

Vart är världen på väg?

Wednesday, November 9th, 2016
Världen vi vaknar till idag är inte densamma som den vi gick till vila i igår.
På rektors ledningsmöte igår talade vi om vikten av en mer ambitiös framtidsanalys för att bättre kunna utveckla våra utbildningar, forskning, bemötande av studenter och medarbetare och strategimål. Vi var imponerade av hur allvarligt och konsekvent ett företag som IKEA på Innovationsdagen 28 oktober kunde redovisa hur man tog den analysen in i sin verksamhetsutveckling.

(more…)

Det entreprenöriella universitetet

Tuesday, November 1st, 2016

Jag tror de flesta som är verksamma vid Linnéuniversitetet stött på fenomenet Det Entreprenöriella Universitetet, DEU. Några omfamnar det omedelbart och andra undrar mer misstänksamt om detta har med min akademiska verksamhet att göra. Är det något för en ingenjör, socionom, språkvetare eller sjuksköterska? (more…)