Archive for January, 2017

Nytänkande och nytta

Wednesday, January 18th, 2017

Innovation är nyckelordet i forskningspolitik och –proposition. Agerar vi i Sverige utifrån en kris för vår förmåga till forskningsbaserat nytänkande och nytta? Kanske känns det ibland som vi har en lång väg att vandra när vi ser alla möjligheter och utmaningar. Då är det trösterikt att se att Sverige i ett internationellt perspektiv står sig mycket bra. Och vi på Linné tar utifrån våra förutsättningar en ledande roll för utvecklingen på många områden. (more…)