Archive for March, 2017

Öppen vetenskap

Thursday, March 2nd, 2017
Akademins hela idé är att låta kunskapen skapas och kritiseras fritt i kompetenta och öppna rum. Hela den institutionella ordningen med universitet, discipliner, peer review, förlag och tidskrifter har utvecklats i symbios med denna tanke. Den bibliometriska meriteringen har givit förlagen en guldposition som också låser in resultaten bakom betalväggar.  Med digitaliseringen förändras möjligheterna att dela både forskningsmaterial och forskningsresultat radikalt.

(more…)