Det entreprenöriella universitetet

November 1st, 2016 by Peter Aronsson

Jag tror de flesta som är verksamma vid Linnéuniversitetet stött på fenomenet Det Entreprenöriella Universitetet, DEU. Några omfamnar det omedelbart och andra undrar mer misstänksamt om detta har med min akademiska verksamhet att göra. Är det något för en ingenjör, socionom, språkvetare eller sjuksköterska?
De projekt som under flera år formats av vicerektor Nils Nilsson och Kattis Ellborg, numera även doktorand i entreprenörskap, har nog övertygat många om att det har relevans för alla om det förstås, presenteras och utvecklas som vår kreativa förmåga att använda vårt kunnande på nya sätt. Då kan både entreprenörskap och innovation vara relevanta för många fler och på mer djupgående sätt än om det snävas in till rent ekonomiskt drivet företagande och tekniska uppfinningar.

Genom att vända sig till både studenter, undervisande personal och samarbetspartners utanför universitetet har Det entreprenöriella universitetet vid Linnéuniversitetet utvecklat en unik och innovativ bredd som gjort fler nyfikna och nytänkande i sin verksamhet. Vi funderar nu tillsammans på hur detta initiativ ska föras vidare och fortsätta att inspirera och skapa nya möjligheter. Goda idéer välkomnas förstås.

I veckan fick jag träffa det nätverk som bildats av några av de på detta område mer nyskapande lärosätena. Vi talade även där om hur vi fortsätter att lära och inspireras av varandra och vilka gemensamma projekt som kan formas. Jag suckade lite över att universiteten som myndigheter med allt högre krav på sig och med ständiga utvärderingar kan verka i motsatt riktning med regelstyrning och ovilja att ta risker. Dessbättre blev jag omedelbart motsagd av en av de närvarande adjunkterna: hon kände i sin dagliga verksamhet både ett stort utrymme, lust och möjlighet att utveckla och förändra!

Kanske är det lite av en arbetsfördelning: ledningen och cheferna får se till att hantera myndighetssidan på ett så bra sätt att det goda med den ordningen kommer till sin rätt, men ser till att det inte blir ett för tungt täcke utan skyddar medarbetarens och studenternas möjlighet att i nära samverkan utveckla just nyfikenhet, nytänkande och nytta?

Peter Aronsson

PS. Global entrepreneurship week går av stapeln i mitten av november med öppna evenemang varje dag i Växjö och Kalmar:  DS.

 

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Tags: , ,

One Response to “Det entreprenöriella universitetet”

 1. Anja Kraus says:

  Hi!

  Thank you, Peter, for taking the initiative to discuss about this interesting and highly up-to-date topic in this way!
  I would, first of all, differentiate between entrepeneurship in diverse academic fields (teaching, research, administration), entrepeneurship in the diverse academic disciplines (reflected e.g. by the structures of the faculties and institutes) and entrepeneurship in applied science, that is to say in the professional fields of educated academics.
  It is many different practices, procedures, organisations that can be conducted and improved in an entrepeneurial way, others certainly can not. I would like to discuss possible differentiation.

  With kind regards,
  Anja Kraus (UV)

Leave a Reply