Det kulturella universitetet

October 13th, 2016 by Peter Aronsson

Linnéuniversitetet har under ett drygt år med hjälp av Berth Nilsson byggt upp en omfattande kulturverksamhet för studenter och medarbetare i egen regi och i samverkan. Det kulturella universitet håller på att ta form.

De flesta universitet har av hävd körverksamhet och kanske en konstförening. Under senare år har några börjat bygga en mer ambitiös verksamhet för att skapa en kreativ kunskapsmiljö och låta  konstnärliga vetenskapliga uttrycksformer stimulera varandra.

En av årets höjdpunkter var när Linnaeus Summer Academy kompletterades med en internationell kör, sammansatt av studenter, uppträdde på högtidsavslutningen och visade på kraften i en förenande kulturerfarenhet. Bildning trivs bäst när många kompetenser och uttrycksformer sätts i rörelse.

Idag har styrgruppen sammanträtt för att summera och blicka framåt. När man ser den aktuella rapporten vi gick igenom med en utblick mot möjligheterna så känns det som vi är på rätt väg.

Peter Aronsson

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Tags: , , ,

Comments are closed.