Vart är världen på väg?

November 9th, 2016 by Peter Aronsson
Världen vi vaknar till idag är inte densamma som den vi gick till vila i igår.
På rektors ledningsmöte igår talade vi om vikten av en mer ambitiös framtidsanalys för att bättre kunna utveckla våra utbildningar, forskning, bemötande av studenter och medarbetare och strategimål. Vi var imponerade av hur allvarligt och konsekvent ett företag som IKEA på Innovationsdagen 28 oktober kunde redovisa hur man tog den analysen in i sin verksamhetsutveckling.

Detta är nödvändigt, fast det enda vi säkert vet är att något dramatiskt kommer att ske som ändrar spelreglerna. Vi vet det från Franska revolutionen till avregleringen av kreditmarknaderna och murens fall på 1980-talet.
Förändringen som förebådas av presidentvalet i USA är värd att tänka på i detta perspektiv, just för att den inte är en isolerad företeelse utan ett exempel på samtida reaktioner på flera utmaningar i samtiden. Detta är ett svar på globaliseringens, migrationens och digitaliseringen utmaningar och möjligheter. Om vi inte tar människor på allvar fungerar inte tekniska, ekonomiska och politiska lösningar – alla våra fakulteters kompetenser måste mobiliseras för att både förstå och förändra.
I en förändring avgör  förmågan att forma en förhoppningsfull och trovärdig framtidsbild, ge kreativa verktyg för att arbeta mot målen och – inte minst – få den tillit mellan människor att växa som skapar samhandling och inte fientliga försvar för krympande resurser.
När universiteten ska utveckla sin roll i detta landskap så krävs det i tillägg till våra etablerade kvaliteter en ökad förmåga att involvera och spela roll för fler människors möjligheter att delta och få del av kunskapens frukter. Med de goda kontaktytor Lnu har mot lokalsamhälle och studenter står vi väl rustade, men behöver också förnya arbetssätten för att motverka den rädsla och uppgivenhet inför framtiden som annars hotar att bli till nackdel och faktiskt fara för oss alla.
Alternativkostnaden för ett tillitsfullt samhälle är mycket högre än vi normalt kan föreställa oss. Denna morgon anar vi vidden av den möjligheten och den måste omsättas i positiv och hoppfull handling.
Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

2 Responses to “Vart är världen på väg?”

  1. Karin Lundhgren says:

    Bra skrivet!

  2. Magnus Berg says:

    Låter som om du vattnar blommorna när huset brinner ner.