Nytänkande och nytta

January 18th, 2017 by Peter Aronsson

Innovation är nyckelordet i forskningspolitik och –proposition. Agerar vi i Sverige utifrån en kris för vår förmåga till forskningsbaserat nytänkande och nytta? Kanske känns det ibland som vi har en lång väg att vandra när vi ser alla möjligheter och utmaningar. Då är det trösterikt att se att Sverige i ett internationellt perspektiv står sig mycket bra. Och vi på Linné tar utifrån våra förutsättningar en ledande roll för utvecklingen på många områden.

Forskningssatsningar bidrar till att Sverige av Bloomberg rankas i topp som innovativ ekonomi. Det är lite oroväckande att näringslivets andel minskar utan att långsiktig offentlig ökar nämnvärt. Men samtidigt värt notera hur framstående Sverige rankas! Vi har även störst andel lärosäten (11) bland topp 500 i Times Higher Education universitetsranking. Kvitton på att bredd i kvalitetsutveckling i ett internationellt perspektiv är bra för medborgare och hela systemet. Lite goda nyheter inför årets arbete!

På Linnéuniversitetet fortsätter arbetet på många fronter och jag ska idag nämna tre som visar hur vi arbetar med en bred uppfattning om att nytänkande, eller innovation som det kallas mer högtidligt, utvecklas hos oss.

  1. Igår skrev vi på ett Letter of intent för Mot nya höjder. Med Region Kronoberg och Tekniska museet så utvecklar vi helt nya sätt att stimulera och möta skolelevers intressen för teknik i lekfulla lärandeformer. En forskningsbaserad utvecklingen av lärarutbildningen hör till de samhällsviktiga insatser där vi kan och bör bidra ännu starkare för demokrati, integration och kompetensutveckling.
  2. Uppdragsutbildningar ger oss möjlighet att utöka vårt utbud, spetsa förmågan att skapa relevanta utbildningar i fler format än de vanliga och rekrytera fler medarbetare än vi annars skulle haft råd med. Utveckling, budget, kontrakt och koncept kan kräva koordinering som avskräcker. Externa relationer samlar med hjälp av Katarina Ek kompetenser och förslag för att vi ska kunna presentera och ta också dessa möjligheter till nya höjder.
  3. I ett år har nu Anna Kivilehto arbetat som European Grants Advisor. Genom rådgivning och stöd i ansökningsarbetet har våra anslag från Horizon 2020 mångdubblats förra året! Framgången i sig skapar kunnande och inspiration att bygga vidare på.

Vi på Lnu gör ett bra arbete för att lyfta de delar av relevant forskning och utbildning som kan bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt stimulera kvaliteten i vårt arbete med forskning och utbildning. Det är de många stegen som ibland blir synliga i den internationella rankingen – och då ska vi passa på att känna stolthet över vad vi redan åstadkommit, innan vi åter hugger i med allt som återstår.

/Peter Aronsson

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Comments are closed.