Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser

October 12th, 2016 by Peter Aronsson

Tisdag den 12 oktober 2016 samlas för tredje året forskare vid Linnéuniversitetet med över tjugo projektförslag över fakultetsgränserna. Många samhällsutmaningar, innovationer och problemlösningar kräver denna typ av samverkan för att lyckas. Linnéuniversitetet kommer att stödja att antal av dessa för att få igång spännande och värdeskapande utbyten till glädje både för omvärlden och forskarna själva.

forskning, samhällelig drivkraft, KSD, VinnovaEn allt större del av forskningsfinansiering och inspiration kommer via medel som prioriterar kvalitet som genom konstnärliga och vetenskapliga verksamhet som tydligt skapar värden i samhället. I årets ansökningar ser vi bland annat fortsatt intresse för integrationsfrågor, digitala kompetenser, smart boende, industri- och  och skolutveckling.

Vinnova har i uppdrag att hitta en modell för att värdera lärosätenas arbete med samverkan. Det är glädjande att vi nått högsta betyget för vårt systematiska och för alla parter värdeskapande arbete. Även om mycket återstår att göra är det tryggt att veta att vi har redskap, processer och medarbetare som både vill och kan bidra till kvalitativt växande som vi både som individer, lärosäte och samhälle så väl behöver.

Peter Aronsson

Expertkompetens i träteknik gör studiebesök på Vallen i Växjö. Intresset för och behovet av kompetens är starkt växande

Expertkompetens i träteknik gör studiebesök på Vallen i Växjö. Intresset för och behovet av kompetens är starkt växande

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Comments are closed.