blogg

Öppen vetenskap

Thursday, March 2nd, 2017
Akademins hela idé är att låta kunskapen skapas och kritiseras fritt i kompetenta och öppna rum. Hela den institutionella ordningen med universitet, discipliner, peer review, förlag och tidskrifter har utvecklats i symbios med denna tanke. Den bibliometriska meriteringen har givit förlagen en guldposition som också låser in resultaten bakom betalväggar.  Med digitaliseringen förändras möjligheterna att dela både forskningsmaterial och forskningsresultat radikalt.

(more…)

Nytänkande och nytta

Wednesday, January 18th, 2017

Innovation är nyckelordet i forskningspolitik och –proposition. Agerar vi i Sverige utifrån en kris för vår förmåga till forskningsbaserat nytänkande och nytta? Kanske känns det ibland som vi har en lång väg att vandra när vi ser alla möjligheter och utmaningar. Då är det trösterikt att se att Sverige i ett internationellt perspektiv står sig mycket bra. Och vi på Linné tar utifrån våra förutsättningar en ledande roll för utvecklingen på många områden. (more…)

Beyond our traditional way to think about basic and applied research

Wednesday, November 30th, 2016

On Monday night, I was in Stockholm to hear the Swedish Minister for Higher Education and Research Helene Hellmark Knutsson presenting the Research Budget Bill for the coming 10 years. The proposal is submitted to the Parliament. Bold in a way, 10 years, if you take into account Swedish general elections will be held in 2018. (more…)

Kunskap i samverkan

Tuesday, November 29th, 2016

Det råder i det stora hela en stor samsyn kring forskningspolitikens inriktning som den formuleras på 167 sidor i Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Prop. 2016/17:50): Sverige är en stark forskningsnation och bör fortsätta utvecklas som en sådan. När tidshorisonten är så lång som tio år och det parlamentariska läget synnerligen instabilt så är det bra om en bred samsyn kan etableras. (more…)

Vart är världen på väg?

Wednesday, November 9th, 2016
Världen vi vaknar till idag är inte densamma som den vi gick till vila i igår.
På rektors ledningsmöte igår talade vi om vikten av en mer ambitiös framtidsanalys för att bättre kunna utveckla våra utbildningar, forskning, bemötande av studenter och medarbetare och strategimål. Vi var imponerade av hur allvarligt och konsekvent ett företag som IKEA på Innovationsdagen 28 oktober kunde redovisa hur man tog den analysen in i sin verksamhetsutveckling.

(more…)

Det entreprenöriella universitetet

Tuesday, November 1st, 2016

Jag tror de flesta som är verksamma vid Linnéuniversitetet stött på fenomenet Det Entreprenöriella Universitetet, DEU. Några omfamnar det omedelbart och andra undrar mer misstänksamt om detta har med min akademiska verksamhet att göra. Är det något för en ingenjör, socionom, språkvetare eller sjuksköterska? (more…)

Samverkan mellan universitet i Sverige

Wednesday, October 19th, 2016

SUHF är en förening för alla högskolor och universitet i Sverige. Där skapas kunskap, överblick och strategier för att stärka och öka kvaliteten i den akademiska sektorn. vi kommer framöver att ha ännu mer inflytande då Stephen valdes in i styrelsen för de kommande två åren. Sammansättningen söker representera de olika typer av lärosäten landet har.

Musikhögskolan i Stockholm

SUHF möttes på Musikhögskolans vackra och inspirerande campus i Stockholm

(more…)

Makten över historien

Sunday, October 16th, 2016

Det förs återigen en intensiv diskussion om hur museerna i Sverige ska utvecklas. Den rör flera saker samtidigt, men en kärna är hur relationen mellan museet som kunskapsorganisation, publik arena och genom politiska beslut finansierad institution ska utformas. Tonen är engagerad och upprörd: är det framför allt föremål och kunskap för sin egen skull, politiskt identifierade problemområden eller publikens smak som ska tillfredsställas? (more…)

Det kulturella universitetet

Thursday, October 13th, 2016

Linnéuniversitetet har under ett drygt år med hjälp av Berth Nilsson byggt upp en omfattande kulturverksamhet för studenter och medarbetare i egen regi och i samverkan. Det kulturella universitet håller på att ta form. (more…)

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser

Wednesday, October 12th, 2016

Tisdag den 12 oktober 2016 samlas för tredje året forskare vid Linnéuniversitetet med över tjugo projektförslag över fakultetsgränserna. Många samhällsutmaningar, innovationer och problemlösningar kräver denna typ av samverkan för att lyckas. Linnéuniversitetet kommer att stödja att antal av dessa för att få igång spännande och värdeskapande utbyten till glädje både för omvärlden och forskarna själva.

(more…)