Posts Tagged ‘bildning’

Det kulturella universitetet

Thursday, October 13th, 2016

Linnéuniversitetet har under ett drygt år med hjälp av Berth Nilsson byggt upp en omfattande kulturverksamhet för studenter och medarbetare i egen regi och i samverkan. Det kulturella universitet håller på att ta form. (more…)