Posts Tagged ‘entreprenörskap’

Det entreprenöriella universitetet

Tuesday, November 1st, 2016

Jag tror de flesta som är verksamma vid Linnéuniversitetet stött på fenomenet Det Entreprenöriella Universitetet, DEU. Några omfamnar det omedelbart och andra undrar mer misstänksamt om detta har med min akademiska verksamhet att göra. Är det något för en ingenjör, socionom, språkvetare eller sjuksköterska? (more…)