Posts Tagged ‘historiebruk’

Makten över historien

Sunday, October 16th, 2016

Det förs återigen en intensiv diskussion om hur museerna i Sverige ska utvecklas. Den rör flera saker samtidigt, men en kärna är hur relationen mellan museet som kunskapsorganisation, publik arena och genom politiska beslut finansierad institution ska utformas. Tonen är engagerad och upprörd: är det framför allt föremål och kunskap för sin egen skull, politiskt identifierade problemområden eller publikens smak som ska tillfredsställas? (more…)