Posts Tagged ‘samverkan’

Samverkan mellan universitet i Sverige

Wednesday, October 19th, 2016

SUHF är en förening för alla högskolor och universitet i Sverige. Där skapas kunskap, överblick och strategier för att stärka och öka kvaliteten i den akademiska sektorn. vi kommer framöver att ha ännu mer inflytande då Stephen valdes in i styrelsen för de kommande två åren. Sammansättningen söker representera de olika typer av lärosäten landet har.

Musikhögskolan i Stockholm

SUHF möttes på Musikhögskolans vackra och inspirerande campus i Stockholm

(more…)

Det kulturella universitetet

Thursday, October 13th, 2016

Linnéuniversitetet har under ett drygt år med hjälp av Berth Nilsson byggt upp en omfattande kulturverksamhet för studenter och medarbetare i egen regi och i samverkan. Det kulturella universitet håller på att ta form. (more…)