Archive for October, 2011

Skogsskötsel – det kom en bild från David

Wednesday, October 26th, 2011

I helgen var det träff med grundkursen i Hållbart familjeskogsbruk på flera ställen i landet. Studenten David skickade ett par fina bilder från Tönnersjöheden där man sysslat med Skogsskötsel.

Hållbart familjeskogsbruk 10 år – Skogsdagen 19 november

Wednesday, October 19th, 2011

Skoglig utbildning på distans. I år firar kurserna i Hållbart familjeskogsbruk 10-årsjubileum. Sedan starten 2001 har knappt 3 000 skogsägare och andra skogligt intresserade gått utbildningen. Några studenter har levt med skogen sedan barnsben, medan andra just köpt eller ärvt en fastighet. Vi firar 10-årsjubileumet den 19 november med Skogsdagen 2011. Skogsdagen kommer att anordnas i de båda trähusen M och N på campus i Växjö lördagen den 19 november kl 9-15. Läs mer om dagen och anmäl dig på lnu.se/skogsdagen2011