Archive for October, 2013

Historiedetektiven

Thursday, October 3rd, 2013

Det här har varit en av de absolut roligaste dagarna under mina lite drygt två år av studier. Jag har varit historiedetektiv, och det är SÅ spännande.

Vi håller på med en uppgift i Certifierat skogsbruk som går ut på att välja ett område med höga naturvärden för att sedan försöka finna kartmaterial och annan info om området, för så lång tid tillbaka som det är möjligt.

Den äldsta karta jag hittar över mitt område är från 1810 och oj, vad den lantmätaren har arbetat! Man får en enorm respekt när man tittar på de här kartorna kan jag lova!
Jag har fått ringa till Lantmäteriet för att få hjälp med att tolka vissa av de historiska kartorna, eftersom de visade sig vara inte helt okomplicerade att tyda, men annars har jag klarat mig själv.

Det var så spännande att gå runt i området som jag sett så många (och gamla) kartor över, att jag inte ville gå därifrån.
Och meningen med uppgiften är ju att vi ska se varför ett område får höga naturvärden, och det är helt uppenbart på mitt område, här är så bergigt att inte ens den envisaste smålandsbonde kunnat få in en liten åkerlapp. Området är med andra ord något så speciellt (i det här landet) som nästintill orört!