Archive for September, 2015

Höstterminen är i full gång på Skogs- och träprogrammet

Thursday, September 17th, 2015

Efter en lång och skön sommar är nu vi programstudenter i full gång igen. För min del innebär höstterminen att jag börjar med modulen Lövskog och förädling, 15hp. Det ska bli riktigt roligt att få lära sig mer om löv eftersom stor del av utbildningen hitintills har handlat om barrträd.

Redan den 11-12 september var vi iväg på terminens första exkursion. Stefan Gabrielsson, skogvaktare på Trolle Ljunby Gods i Skåne visade och berättade hur dom sköter och föryngrar sina fina bokskogar. Rolf Övergaard, skogsmästare, lärare och forskare vis SLU berättade om forskningen om bok.

bokskog

cecilia Roth

Stefan Gabrielsson berättar om bokskötsel                        Cecilia Rooth visar hur ek ska föryngras enligt Flakulla.

Dag två tillbringades hos Cecilia och Harald Rooth på Flakulla gård i Blekinge. Här fick vi lära oss hur dom bedriver sin ekskogsskötsel, men även en hel del om hur man kan använda sin skogsråvara till olika produkter. Det måste vara fantastiskt roligt att vara skogsägare i södra Sverige där man har tillgång på denna fina bördiga mark. Lövet fullkomligen sprutar upp ur marken och då menar jag inte bara björk som jag är van vid här i norra Kalmar. Jag tror att ganska många håller med mig om att det är vackrare med en lövskog än med en granskog? Eller?