Vill du skänka en älg?

10:17 am by Skog och trä

I fredags var det årsmöte för Föreningen Sydsvenska skogsmuseet. Föreningen verkar för att väcka och öka natur- och skogsbruksintresset i Sydsverige, då speciellt för barn och ungdomar.  Medlemsantalet är ringa, tretton stycken år 2012, och medlemsavgifterna går nästan uteslutande till att stötta verksamheten vid Naturum och Naturskolan på Huseby,  strax söder om Växjö. Dit kommer, förutom allmänheten, en rad skolklasser under året.

På Huseby naturskola vill man väcka nyfikenhet och inspirera till egna upptäckter och erfarenheter, som ska uppmuntra till fortsatta naturstudier på den egna skolan. Vidare skriver man på hemsidan: “Det är viktigt att få uppleva naturen, att själv få undersöka och skaffa sig erfarenheter, för att kunna förstå och få en känsla för naturen omkring oss. Med förståelse och känsla kan man så småningom få insikt om naturens betydelse och därmed viljan att bevara den.”

Fram till år 2007 fanns Föreningen Sydsvenska skogsmuseets utställning i centrala Växjö i anslutning till Smålands museum, men när den uppstoppade älgen som ingick i samlingen fick mal, och hotade museets dåvarande textilutställning, fick  älgen samt resten av Skogsmuseets utställning fick ny lokalisering på Huseby. Så där står den nu, dessvärre med mal igen, så har du en uppstoppad älg som du vill bli av med så tas den säkert tacksamt emot…

(bilden är lånad från Huseby bruks hemsida)

Skog och trä
På Skog och trä vid Linnéuniversitetet i Växjö bedriver vi forskning och utbildning. Det finns ett tjugotal forskare och ca 600 studenter knutna till vår verksamhet. Skogs- och träbloggen samlar deras röster och här kan du hitta såväl forskarbloggar som studentbloggar samlade under samma tak. Hör gärna av dig om du har någon fråga. Läs mer om verksamheten på http://lnu.se/amnen/skog-och-tra

Tags: , ,

Comments are closed.