Förresten…

12:13 pm by Åsa Rydell Blom

Hur menar Jarmo? Har de inget kvalitetsvirke som är obehandlat? Det låter inte bra…

Åsa Rydell Blom
Jag är Åsa Blom, lektor på Linnéuniversitetet. Arbetar med forskning och utbilning inom virkeskvalité och färg.

Comments are closed.