Mina tankar om FSC

8:54 am by

I förra veckan hade vi en tvådagars exkursion med vår excellente kursledare Claes-Göran Alriksson. Vi inledde med föreläsningar på förmiddagen, först Åsa från Södra Skogsägarna som pratar om certifiering inom deras bolag och därefter Carl-Gustaf från Jordens Vänner som pratar om certifiering ur en miljöorganisations perspektiv.
Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får höra och se båda sidor av myntet, så att få lyssna på föreläsningar om samma sak, fast både från skogsindustrin och från miljörörelsens sida är mycket intressant. Och om man lyssnar bortom alla argument, så tycker jag faktiskt mig höra att vi strävar åt samma håll, eller är det inte så? Vill vi inte alla ha en hållbar utveckling av skogen? Vill vi inte alla ha bra, miljövänligt virke att bygga vårt land med? Vill vi inte alla att våra barn ska få gå runt i lika vackra skogar som vi gör? Finns väl ingen människa som skulle svar nej på någon av de frågorna.
Frågan är bara om vi alla är beredda att göra de uppoffringar som krävs, betala vad det kostar?
Och en fråga till… vem vet hur vi bäst gör för att få vår hållbara utveckling? Är det miljörörelsen eller är det industrin? För de verkar ju inte riktigt ha samma väg dit.

Kanske kommer jag bli mycket illa omtyckt nu, men jag säger det ändå.

Jag anser att FSC är för mesigt. Och jag anser inte att skogsindustrin anstränger sig tillräckligt för att vi ska få en hållbar utveckling och allt det där andra som jag faktiskt anser är en nödvändighet för jordens överlevnad.
Dessutom tror jag att FSC är farligt, därför att konsumenter litar på märkningar. Köper jag kravmärkta grönsaker förväntar jag mig att de är obesprutade och giftfria. Men jag har ju inte riktigt satt mig in i vad KRAV egentligen innebär, kanske får de bespruta mina grönsaker, men bara lite grand? Det har varit samma sak med FSC. Jag har bara godtagit det faktum att de säger att de certifierar skog. Inte satt mig in i vad det verkligen innebär. Nu när jag läser om det så anser jag att de har för låga krav. Kanske har de en god intention, eller jo, självklart har de det. Men de måste sätta sin standard mycket högre om vi ska komma någonstans. Vi är på ett sjunkande skepp, och det hjälper inte att ösa vatten. Vi måste laga hålen. Och helst nu med en gång.

Ska jag vara ärlig tycker jag att de krav som FSC ställer är ungefär samma som Skogsvårdslagstiftningen ställer, och de kan vi ju som tur är inte välja bort.

Och vad menar man med, jag citerar inledningen till FSC:s Principer och Kriterier för skogsförvaltning (2000)

Punkt 1
FSC och av FSC ackrediterade certifierare kräver inte perfektionism i efterlevnaden av FSC:s principer och kriterier.

Okej. Jag förstår om det kan vara svårt att få alla att leva upp till precis alla standarder och krav, men man borde väl ändå sträva efter att få det så?

Ett annat problem jag ser hos FSC, under Princip 5, Utbyte av skogen, jag citerar:

5.1.1SA. Skogsbrukare ska följa plandokumentationen vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder. Avvikelser ska motiveras.

Så, om jag tolkar det hela rätt, kan man egentligen göra vad som helst, om man bara motiverar varför?

Kanske är det jag som är tjurig, men jag kan nog gott tycka att vi kunde ställa lite högre krav på dem som vill certifiera sin skog än att vi i princip ber dem att följa den svenska skogsvårdslagstiftningen.
Givetvis är det så att det i många andra länder vore alldeles fantastiskt om alla inom Skogsbruket följde FSC:s krav, men här i Sverige, ska vi låta utvecklingen stanna av, bara för att vi är så duktiga och redan (i princip) har nått upp till FSC:s krav?

Och återigen, nej, jag är inte emot produktionsskogar. Jag älskar dem. Älskar svenskt virke. Älskar tanken på vilka fantastiska kolfällor de där skogarna kan vara.
Men jag vill ändå ha mer skyddad skog, helst med en certifiering som jag kan lita på.

I slutändan är det ju trots allt ändå så att om jag vill springa ut i handeln och köpa omärkt virke, med okänt ursprung är det ju inga större problem att hitta.
Tyvärr verkar det vara svårare att hitta virke från ett verkligt ansvarsfullt skogsbruk. Helt ärligt verkar det inte vara möjligt.

Tags: , , , ,

Comments are closed.