Posts Tagged ‘Certifierat skogsbruk’

Tätortsnära skogsbruk och SVL §30

Saturday, November 8th, 2014

Under två hela dagar fick vi studenter vid Skogs och träprogrammet möjlighet att lära oss mer om tätortsnära skogsbruk samt miljöhänsyn vid skogliga åtgärder. Första dagen besöktes några av Växjö kommuns tätortsnära skogar och strövområden. Henrik Blomkvist, skogsförvaltare, och Lars Andersson, biolog, berättade om deras arbete och vilka frågeställningar som kan dyka upp vid skogliga åtgärder i tätortsnära skogar. Vi hann även med att träffa Johan Johansson som arbetar som skogsförvaltare via Skogssällskapet i Lessebo kommun.

Annette Eilert

Dag två tog Eva Johansson från Skogsstyrelsen med oss ut i skogarna runt Asa, några mil norr om Växjö, för att titta på olika exempel av hänsynstagande vid skogliga åtgärder. Eva såg till att vi fick en rejäl genomkörare av både skogsvårdslagen §30 och certifieringar. Vi fick även en del uppgifter att fundera på och lösa på plats i skogen vilket var mycket givande. Tack Eva för att du lyckades göra skogsvårdslagen intressant på ett helt nytt sätt.

2014-11-07 15.48.15

 

Framtidshopp

Thursday, February 27th, 2014

Sammanlagt nästan fem timmars diskussioner, uppdelat på tre tillfällen, med skogsnäringen och miljörörelsen är nu avslutade. Mitt material är omfattande och mycket intressant. Här finns så många kloka ord och så många lösningar, att jag känner mig alldeles salig.

Samtidigt känner jag det ansvar som lagts på mina axlar, inte som en tyngd, men som en skyldighet mot alla de människor som gett mig sin tid och sina tankar, att göra det här projektet rättvisa. Och jag kommer göra allt i min makt för att få det att bli precis så bra som det kan bli.

Kanske, får jag erkänna, kände jag en tvekan innan jag började med det här projektet, mot båda sidor. Jag var orolig för hur det svenska skogsbruket bedrevs, orolig över den bild som målas upp. Samtidigt var jag orolig över hur det skulle bli att sammanföra skogsnäringen med miljörörelsen, allra minst ville jag riskera att göra en redan het debatt ännu mer infekterad. Kanske skulle den bild jag ibland har sett av militanta miljögrupper besannas, kanske skulle kriget bli än värre av mitt projekt.

Det finns ett begrepp som jag älskar, och kanske vill tro att jag lever efter

to rise above

Min tolkning, rätta mig om jag har fel, är att när vi är i svåra stunder, i tider av utmaningar, när vi tror att nu går det inte mer. Det är då den slår in, känslan av att sätta sig över, att bli sitt bättre jag. Och det är precis vad jag känner att vi alla gjorde i fokusgrupperna. Vi har

tagit diskussionen bort från slagfälten

fram till möjligheterna, där allting går att lösa. Inga hårda ord har uttalats, inga stora problem eller motsättningar har lyfts. Här finns bara en känsla av att alla vill göra situationen bättre. Vi kanske ibland talar olika språk, men vi vill samma sak, det är jag övertygad om.

Och är det något som de här grupperna gett mig så är det en stärkt tro på mänskligheten. Har vi så här starka och villiga människor i vårt land, inom skogen, kan det inte gå fel.

Så lyssna inte på bilden i media, bilda dig en egen uppfattning. Prata med dina medmänniskor, kontakta de där personerna som du känner dig tveksam på. Det kan få oväntade och positiva effekter.

Är du orolig för hur skogsnäringen sköter ett visst område, försök ta reda på vem som äger marken och prata med personen som är ansvarig. Kanske finns det en anledning till att det ser ut som det gör.

Är du en skogsägare som funderar över hur du bäst ska ta tillvara på dina naturvärden, kontakta Naturskyddsföreningen eller Fältbiologerna eller någon annan ideell förening som sysslar med naturvård. De kommer inte försöka ta din mark, eller hindra dig från att bedriva skogsbruk. De kan visa dig hur du sköter de höga naturvärden du har på din mark på bästa sätt. Och du själv kommer bli glad och stolt över din nya kunskap.

Det är så onödigt att skapa konflikter bara för att vi inte pratar med varandra!

Jag vill rikta ett oerhört stort TACK till alla som ställt upp i mina fokusgrupper, jag hoppas ni förstår hur värdefulla ni är!

Historiedetektiven

Thursday, October 3rd, 2013

Det här har varit en av de absolut roligaste dagarna under mina lite drygt två år av studier. Jag har varit historiedetektiv, och det är SÅ spännande.

Vi håller på med en uppgift i Certifierat skogsbruk som går ut på att välja ett område med höga naturvärden för att sedan försöka finna kartmaterial och annan info om området, för så lång tid tillbaka som det är möjligt.

Den äldsta karta jag hittar över mitt område är från 1810 och oj, vad den lantmätaren har arbetat! Man får en enorm respekt när man tittar på de här kartorna kan jag lova!
Jag har fått ringa till Lantmäteriet för att få hjälp med att tolka vissa av de historiska kartorna, eftersom de visade sig vara inte helt okomplicerade att tyda, men annars har jag klarat mig själv.

Det var så spännande att gå runt i området som jag sett så många (och gamla) kartor över, att jag inte ville gå därifrån.
Och meningen med uppgiften är ju att vi ska se varför ett område får höga naturvärden, och det är helt uppenbart på mitt område, här är så bergigt att inte ens den envisaste smålandsbonde kunnat få in en liten åkerlapp. Området är med andra ord något så speciellt (i det här landet) som nästintill orört!

Mina tankar om FSC

Tuesday, September 17th, 2013

I förra veckan hade vi en tvådagars exkursion med vår excellente kursledare Claes-Göran Alriksson. Vi inledde med föreläsningar på förmiddagen, först Åsa från Södra Skogsägarna som pratar om certifiering inom deras bolag och därefter Carl-Gustaf från Jordens Vänner som pratar om certifiering ur en miljöorganisations perspektiv.
Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får höra och se båda sidor av myntet, så att få lyssna på föreläsningar om samma sak, fast både från skogsindustrin och från miljörörelsens sida är mycket intressant. Och om man lyssnar bortom alla argument, så tycker jag faktiskt mig höra att vi strävar åt samma håll, eller är det inte så? Vill vi inte alla ha en hållbar utveckling av skogen? Vill vi inte alla ha bra, miljövänligt virke att bygga vårt land med? Vill vi inte alla att våra barn ska få gå runt i lika vackra skogar som vi gör? Finns väl ingen människa som skulle svar nej på någon av de frågorna.
Frågan är bara om vi alla är beredda att göra de uppoffringar som krävs, betala vad det kostar?
Och en fråga till… vem vet hur vi bäst gör för att få vår hållbara utveckling? Är det miljörörelsen eller är det industrin? För de verkar ju inte riktigt ha samma väg dit.

Kanske kommer jag bli mycket illa omtyckt nu, men jag säger det ändå.

Jag anser att FSC är för mesigt. Och jag anser inte att skogsindustrin anstränger sig tillräckligt för att vi ska få en hållbar utveckling och allt det där andra som jag faktiskt anser är en nödvändighet för jordens överlevnad.
Dessutom tror jag att FSC är farligt, därför att konsumenter litar på märkningar. Köper jag kravmärkta grönsaker förväntar jag mig att de är obesprutade och giftfria. Men jag har ju inte riktigt satt mig in i vad KRAV egentligen innebär, kanske får de bespruta mina grönsaker, men bara lite grand? Det har varit samma sak med FSC. Jag har bara godtagit det faktum att de säger att de certifierar skog. Inte satt mig in i vad det verkligen innebär. Nu när jag läser om det så anser jag att de har för låga krav. Kanske har de en god intention, eller jo, självklart har de det. Men de måste sätta sin standard mycket högre om vi ska komma någonstans. Vi är på ett sjunkande skepp, och det hjälper inte att ösa vatten. Vi måste laga hålen. Och helst nu med en gång.

Ska jag vara ärlig tycker jag att de krav som FSC ställer är ungefär samma som Skogsvårdslagstiftningen ställer, och de kan vi ju som tur är inte välja bort.

Och vad menar man med, jag citerar inledningen till FSC:s Principer och Kriterier för skogsförvaltning (2000)

Punkt 1
FSC och av FSC ackrediterade certifierare kräver inte perfektionism i efterlevnaden av FSC:s principer och kriterier.

Okej. Jag förstår om det kan vara svårt att få alla att leva upp till precis alla standarder och krav, men man borde väl ändå sträva efter att få det så?

Ett annat problem jag ser hos FSC, under Princip 5, Utbyte av skogen, jag citerar:

5.1.1SA. Skogsbrukare ska följa plandokumentationen vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder. Avvikelser ska motiveras.

Så, om jag tolkar det hela rätt, kan man egentligen göra vad som helst, om man bara motiverar varför?

Kanske är det jag som är tjurig, men jag kan nog gott tycka att vi kunde ställa lite högre krav på dem som vill certifiera sin skog än att vi i princip ber dem att följa den svenska skogsvårdslagstiftningen.
Givetvis är det så att det i många andra länder vore alldeles fantastiskt om alla inom Skogsbruket följde FSC:s krav, men här i Sverige, ska vi låta utvecklingen stanna av, bara för att vi är så duktiga och redan (i princip) har nått upp till FSC:s krav?

Och återigen, nej, jag är inte emot produktionsskogar. Jag älskar dem. Älskar svenskt virke. Älskar tanken på vilka fantastiska kolfällor de där skogarna kan vara.
Men jag vill ändå ha mer skyddad skog, helst med en certifiering som jag kan lita på.

I slutändan är det ju trots allt ändå så att om jag vill springa ut i handeln och köpa omärkt virke, med okänt ursprung är det ju inga större problem att hitta.
Tyvärr verkar det vara svårare att hitta virke från ett verkligt ansvarsfullt skogsbruk. Helt ärligt verkar det inte vara möjligt.

Tre år går så fort.

Tuesday, April 16th, 2013

Nu sitter jag här och arbetar med mitt examensarbete. Tänk att tre år kan gå så fort. Är roligt att se tillbaka på alla fantastiska träffar, med klassen, vi har haft. Har fått se så många olika miljöer och olika typer av skogsbruk. Det bästa med utbildningens träffar har varit att vi inte bara har fått se traditionellt skogsbruk utan även alternativa skogsbruksmetoder. För tre år sedan visste jag inte vad jag gav mig in på och jag visste inte så mycket om skog och skogsbruk egentligen, mer än att jag tyckte om att vara i skogen. Nu vet jag så oroligt mycket om hur det fungerar. Nu gäller det bara att få ett spännande arbete där jag kan utvecklas ytterligare. Arbetsmarknaden är tuff men det är bara att kämpa på. Är tacksam för att man snart har en kandidatexamen i skog- och trä. Sjukt värt!

Nu måste jag skriva vidare på mitt resultat om uppföljningens betydelse inom miljöcertifierat skogsbruk.

/Calle

Fullt upp

Thursday, November 8th, 2012

Fullt upp har det verkligen varit. De senaste två veckorna har det varit två tentor och ett grupparbete. Tentorna i Certifierat Skogsbruk och Inköp & försäljning tror jag gick bra också. Har inte fått veta ännu men det kändes bra och det brukar betyda att man har klarat det.

Grupparbete på distans är lite spännande. Det är inte lika lätt att få ihop en grupp men vår grupp lyckades riktigt bra. Med forumets hjälp och lite Skype på det så gick det riktigt bra.

Nu börjar kurserna Ledarskap och Ekonomi & förvaltning, men först ska jag göra klart uppgiften i Certifierat skogsbruk. Ska undersöka vad kritiken mot FSC och PEFC (skogscertifiering) har varit under de senaste åren.

I eftermiddag blir det att åka och fika hos en kompis, något av det fina med att plugga på distans! 🙂

Från planläggning till våffelkaos…

Wednesday, October 10th, 2012

Det är tvära kast i rollen som yrkesarbetande/mamma/studerande.

Förra veckan var vi på två exkursioner, vi startade i Östad där vi gjorde skogsbruksplaner i kursen Skoglig planering.
Det var ett par fantastiskt roliga och lärorika dagar då våra kunskaper sattes på prov.
Första känslan, när vi blev visade vårt område på 50 hektar, var nog: hur ska detta gå? Andra dagen, då vi blev ensamlämnade (grupper om två och två) kände jag mig mycket lugnare. Plötsligt insåg jag att allt vi lärt oss under föregående läsår smälte samman till det här ögonblicket. All övning, all läsning, alla frågor man haft och fått besvarade visade sig finnas tillgänglig precis där och då. Känslan av att Vi klarar faktiskt det här, var riktigt skön!
Jag ska inte påstå att vi inte tvekade ibland, jag och min kompis Mia. Men det var mest småsaker som vi var osäkra på och när den ena inte visste hade den andra ofta koll!
På dagarna mån-ons var vi ute i fält och samlade information och på kvällarna satt vi med datorn (de som orkade) och la in information i PCSkog.
Kände mig mycket seriös och yrkesarbetande hela veckan, med ett litet undantag från fredag kväll till lördag eftermiddag.

För på torsdagen reste vi till Rydsnäs för exkursion i Allmänt löv. Vi tittade på många fina björkbestånd och pratade gallring och föryngring. Vi tittade även på hybridasp. Mycket intressant.
Måste dock erkänna att eftersom puben på vårt boende i Rydsnäs öppnade på fredagskvällen, och det kan ha gått lite halvvilt till och blivit lite halvsent, så kanske inte uppmärksamheten var på topp på lördagen. Men efter en sådan vecka kanske man är ursäktad… eller? Dessutom måste man få ha kul när man pluggar också. Det handlar om att skaffa nya vänner och kontakter. Och att unna sig att ha roligt mitt i allt arbete.

Så nu, hemma igen. Ensam, eftersom sambon jobbar kväll, med mina två barn och inte mindre än tre bonusbarn som ville med hem och leka.
Känner mig lite efter med skoluppgifterna efter en hel vecka iväg och trodde nog i mitt stilla sinne att jag skulle kunna plugga lite när barnen lekte i lugn och ro.
Måste haft hjärnstillestånd när den tanken gick igenom mitt huvud.
Ville vara snäll och duktig mamma och bjuda på våfflor. Kaos är ordet. Fem hungriga ungar och trots två dubbelvåffeljärn räcker liksom min kapacitet inte riktigt till.
Så efter att de små älskvärda barnen (läs monstren) lämnat mig för nya äventyr får nog eftermiddagen spenderas med att sanera halva huset och altanen (glad att jag iallafall valde jordgubbssylten framför blåbärssylten).
Men vad gör det när man kan sätta på Spotify med Petra Marklund och spela på högsta volym så man slipper höra hur de river övervåningen.
Det är avkoppling för en yrkesarbetande/mamma/studerande.

Och är det någon som någon gång undrat hur en skenande elefanthjord låter så är det bara att ringa så är ni välkomna att hälsa på hos mig!

Från Raggbockar till förhandlingsteknik

Friday, September 14th, 2012

I tisdags gick jag upp 04.15 med en stor förväntan inombords. Den förväntan var att jag skulle åka på träff i Kalmar i kursen Certifierat skogsbruk och kursen Inköp och försäljning. De här tre dagarna har varit helt otroligt bra och den förväntan jag hade besvarades totalt. Det går inte säga något annat. Jag blir glad av att få gå en utbildning med en sådan bredd. En bred utbildning är något jag tror och hoppas är bra. Skogen innehåller så mycket för att fungera och kedjan från en planta som planteras i den rödlistade Raggbockens vardagsrum till bokhyllan Billy i IKEAs varuhus är ganska lång när man börjar tänka efter, och det måste ske på ett hållbart vis.

Det är därför jag tror det är bra att vi får lära oss så mycket om ett alternativt skogsbruk. Där kan skogsbruket fungera tillsammans med nyckelbiotoper och rödlistade skalbaggar utan att för den skull påverka produktionen särskilt mycket. Dagarna har innefattat allt från skogshistoria, rödlistade arter, FSC, hyggesfritt skogsbruk, skogsbruk med hyggen, skogsbränder, förhandlingsteknik, inköp, diskussioner, dialoger, lekar och inte minst soliga dagar i skogen!

//Carl Rydé

Då är terminen igång!

Monday, September 3rd, 2012

Sommaren har gått och hösten har börjat. Känns ganska skönt ändå. Känns riktigt roligt att vara inne på sista året på Skog- och träprogrammet. Har under dagen börjat se föreläsningar i kursen Certifierat skogsbruk och se över vad som behöver göras under dagarna framöver.

Ser fram emot träffen vi kommer ha om drygt en vecka. Den verkar ha trevliga exkursioner i skog- och mark.

Har följt debatten och demonstrationen kring Ojnareskogen. Är otroligt glad över att miljön har fått gå först (som det ser ut nu, än är inte sista ordet sagt). Jag hoppas innerligt att Sverige ska få vara ett land där ett hållbart skogsbruk är enda alternativet. Att skövla stora områden med värdefull natur “bara” för att komma åt pengar och arbetstillfällen är INTE okej. Ser fram emot att få arbeta på en arbetsplats där jag kan få vara en del av ett hållbart skogsbruk där miljön får vara det viktigaste.

Ha de fint!

Carl