Archive for January, 2011

Att påverka och att påverkas

Monday, January 31st, 2011

Lever du också i tron att du fattar egna, självständiga beslut utan att låta dig påverkas av andra? Jag trodde delvis på detta tills jag läste boken ”Connected” av Nicholas A. Christakis och James H. Fowler. (Connected, 2010, Natur och Kultur). Christakis och Fowler forskar kring våra sociala nätverks betydelse och hur de påverkar oss. Varje individ ingår i en rad olika nätverk och definitionen på ett nätverk är, en grupp individer med mer eller mindre täta förbindelser med varandra. Christiakis och Fowler har i sin forskning upptäckt en rad regler som gäller för nätverken. Till exempel så formar vi våra nätverk och våra nätverk formar oss. Nätverket har ett eget liv. Våra vänner påverkar oss och även våra vänners vänners vänner påverkar oss. De personer som påverkar oss mest finns alltså inom tre steg ifrån oss. Fast vi är förvånansvärt tätt förbundna med alla människor på jordklotet. Alla människor är i genomsnitt förbundna med varandra på sex stegs avstånd. När det gäller trestegs regeln så har Fowler och Christiakis i sin forskning kunnat konstatera att en rad företeelser sprids på detta sätt. Det kan handla om allt ifrån attityder, känslor, beteende, lycka och viktökning. Så har du nyligen gått upp en del i vikt, kan det bero på förändrade matvanor och beteende hos dina vänners vänners vänner. Samma sak om du bestämt dig för att sluta röka. I ljuset av nätverksforskningen är vi alltså inte så självständiga som vi gärna hävdar, utan tätt sammanbundna och allra högsta grad påverkade av våra nätverk i många led.

Tempo ch rytm

Friday, January 28th, 2011

Vi har alla en egen inre rytm som påverkar i vilken takt vi utför saker. Några av oss gör saker lite snabbare, medan andra föredrar ett lugnare tempo. När vi inte behöver anpassa oss efter klocktiden, kan vi låta saker och ting få ta den tid vi vill. På semestern när vi kanske kan lägga bort alla måsten för en stund, kan vi öva oss i varandets konst. Då är vi i samklang med vår egen rytm. I vardagen är det emellertid svårare för oss att handla i takt med vår egen rytm. Vi rusar på, kommer i otakt eller tappar helt vår taktkänsla. Bestäm dig för vilket tempo du vill hålla genom dagen och acceptera den tid det tar för dig att göra saker. Gör dig inte ovän med tiden och se inte klockan som din fiende. Hitta din inre takt, då kommer lusten och motivationen. I samklang med din egen takt hinner du det du behöver hinna, men inte allt du måste hinna. Acceptera att det finns begränsningar, då kommer du att uppleva en större, inre frihet.

Jag är vad jag gör

Thursday, January 27th, 2011

Många människor definierar sig själv utifrån sina prestationer. Ju mer man gör och hinner, desto bättre är man. Vad man kanske inte alltid tänker på är, att det är lätt att fastna i ett ekorrhjul av prestationer. Livet blir en enda lång räcka göromål. Tills slut skyndar man sig att göra en massa saker så att man ska hinna koppla av. Men när mår du egentligen som bäst? Är det när du stressar för att hinna med ditt pressade tidsschema eller är det när du faktiskt kan stanna upp och fullständigt fokusera på det du håller på med för stunden? Det välbekanta begreppet ”flow”, som myntades av Mihály Csíkszentmihályi handlar om när vi fångas av ögonblickets fullständiga koncentration. Vi blir så uppslukade av något vi gör, så vi glömmer tid och rum. Hur vilsamt är det inte för oss att bara vara i det som pågår just nu och använda alla våra sinnen. Nästa gång du diskar, kanske något som du bara vill få överstökat för att komma vidare, gör det med fullständig närvaro. Använd alla dina sinnen och fokusera bara på det du upplever och kan beskriva i stunden t e x hur det hörs, hur det känns, hur det ser ut. Beskriv och uppmärksamma disken på ett sätt som du kanske aldrig gjort tidigare och se om det gör någon skillnad.

 Vill du träna medveten närvaro med oss på Studenthälsan? För dig som bor i Kalmar, läs mer på: http://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/kalmar/kurser-och-grupper.

För dig som bor i Växjö, läs mer på: http://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/vaxjo/kurser-och-grupper

Mental träning med hjälp av snö och blåst!

Wednesday, January 26th, 2011

Vintern har bitit sig fast! Snön har periodvis vräkt ner över oss. Upplevelsen av förträngda minnesbilder träffar mig med full kraft och förmodligen även alla andra, som färdas med cykel till jobbet/skolan. Minnet av föregående vinters alla strapatser dyker osökt upp. Oplogade vägar, sliriga cykelbanor, hjul som inte får fäste och hjärtat i halsgropen varje gång jag nästan är på väg att dra dit. Dessutom måste man riskera livet för att cykla mitt i vägbanan, i ett uppkört bildäcksspår. Nu kan jag välja att svära och kalla ner både det ena och det andra över kommunens alla snöröjare, som tydligen aldrig kör samma väg som jag gör. Jag kan ge upp, ta bilen, promenera eller ta bussen och trängas med alla våta yllevantar och sammanbitna, vinterbleka ansikten. Jag väljer att cykla!

När man cyklar i blåst och snö kan man träna mental styrketräning, sitt tålamod, sitt sätt att tänka och sin kondition. Man får rosiga kinder, frisk luft och gratis motion. Dessutom kommer man garanterat pigg till jobbet efter alla adrenalinkickar (fås genom nära falla omkull upplevelser). Det kan helt enkel bli din bästa stund på dagen. Du har forcerat hinder, tagit dig fram och nått målet. Då kan du känna dig som en VINNARE. Med den inställningen kan du sedan fortsätta hela dagen i samma anda. Tydliga målbilder kring vart du ska, hur du ska komma dit och vad du behöver göra för att lyckas. Ju mer konkret du kan vara, desto lättare blir det att göra det. Så älska vintern och se det som en utmaning! (Dubbdäck rekommenderas och känslan av att få köra hem på förhoppningsvis plogade cykelbanor är inte heller fel.)