Archive for October, 2011

Att ha kontroll

Friday, October 28th, 2011

Vi vill veta, ha förutsägbarhet och känna oss säkra. Det ger trygghet och stabilitet i våra liv. Fast det är kanske inte det mest utvecklingsfrämjande, att hela tiden ha kontroll. Att försöka kontrollera våra liv är energikrävande och kanske också livsbegränsande. En viss kontroll och förutsägbarhet är nödvändig,  för att vi ska kunna leva. Men en del av oss ägnar kanske för mycket tid åt att få kontroll och även åt att kontrollera andra människor i vår omgivning. De flesta av oss tycker inte om när andra försöker kontrollera oss. Vi känner oss förminskade och ifrågasatta. Lever vi ihop med en kontrollfreak, tar det ofta död på kreativiteten och spontaniteten i relationen. Livet blir inrutat, rutinbundet och väldigt förutsägbart. Likaså kan kreativiteten och utvecklingen på en arbetsplats bli lidande, om chefen är inriktad på att kontrollera allt. Ingen vågar prova något nytt, eftersom rädslan att göra fel eller drivet att hela tiden göra rätt, blir det primära målet. Ska vi utvecklas som människor, krävs det, att vi utmanar oss själva. Att vi provar på saker som ligger på gränsen för vad vi är trygga och bekväma med. Om du utmanar dig själv, ditt trygghetsbehov och provar nya saker, lär du dig att lita mer på dig själv. Människor som gör nya upptäckter, nobelpristagare, uppfinnare, vetenskapsmän etc, har utmanat sig själva och sin omgivning. De har inte låtit sig kontrolleras, utan gått sin egen väg. Utmana ditt kontrollbehov, släpp efter lite och acceptera att din känsla av kontroll egentligen är illusorisk. Livet är oförutsägbart, föränderligt och omöjligt att kontrollera.

Självklarheter

Tuesday, October 25th, 2011

Vi lever i en tid då det gäller att tänka på sig själv. Hur många ord handlar inte om vårt själv, självförtroende, självkänsla, självbestämmande, självutveckling och så vidare. Du måste tänka på dig själv, för ingen annan gör det. Vi får lära oss att sätta oss själv först och dessutom har vi fått veta att vi måsta älska oss själva. Om vi inte älskar oss själva, kan vi inte älska någon annan heller heter det. Men var har vi hamnat i sökandet efter det egna värdet och egenkärleken? Tanken var väl inte att vi skulle fastna i navelskåderi och att ständigt leta efter nya fel och brister hos oss. Vi lägger ner massor av pengar på att rätta till, korrigera och retuschera vårt yttre. Skönhetsidealen är mycket viktigare ledstjärnor i vår strävan efter egenutveckling än generositet, medkänsla och ödmjukhet. Vi jagar på oss själva i kampen att duga och är mer stressade än någonsin. Men att älska sig själv och ha en god självkänsla kanske inte handlar om att vara perfekt och bäst. Det är lätt att fastna i ytligheter i jakten på innerlighet, äkthet och trygghet. Tänk om det är tvärtom, att ju mer vi letar efter oss själva och försöker förstå vem vi är, desto mindre får vi reda på. Kanske är det så, att vi först måste förlora oss själva, för att så småningom hitta oss. Att släppa letandet i vårt ego och alla frågor kring hur vi är egentligen. Att mer tänka på vad vi kan ge än på vad vi kan få. Du är vad du blir i mötet med andra.

Att hålla ut

Thursday, October 20th, 2011

Många gånger, när vi vill förändra något i våra levnadsvanor, kämpar vi på under en tid, för att sedan släppa det nya och återgå till det gamla. Det tar tid för hjärnan att lära om och det är lätt att återfalla till vårt inlärda beteende. Dessutom kommer det alltid för eller senare en svacka eller en platå, då det känns som vi står stilla och inte kommer någon vart. Att driva sig själv och att upprätthålla sin motivation över tid, är något som många behöver öva sig på. Ibland blir det så där jobbigt, att vi inte står ut. Du börjar jaga efter hjälpmedel, genvägar eller snabba lösningar. Det betyder att du skiftat fokus från det du föresatt dig att göra, till att undvika obehag, ansträngning och olust. Om du till exempel bestämt dig för att sluta röka för gott, kanske du väljer att tugga nikotintuggummi. Det är förvisso ett jättebra steg i rätt riktning, men du blir inte nikotinfri, vilket är din målsättning. Du slipper bara den värsta abstinensen, obehaget med att avstå från att röka. Men att kortsiktigt minska på obehaget, leder kanske till att du på längre sikt är ett steg närmare att röka igen,  jämfört med om du slutat helt med nikotinprodukter. När vi förändrar något kommer vår hjärna att protestera. Hjärnan vill helst göra samma sak som igår och dagen innan dess. Kan vi bara stå ut med förvirringen, obehaget och rastlösheten, kommer emellertid hjärnan att skapa ett nytt spår. Med tiden, när du upprepat samma beteende tillräckligt många gånger, kommer det inte vara så påfrestande längre. Ska du förändra något, så förbered dig på att du kommer möta motstånd och obehag inom dig själv. Observera dessa känslor när de uppkommer istället för att följa impulsen att undvika, fuska och därmed missa ditt mål. Go for it!

Att vilja ha

Tuesday, October 18th, 2011

 Det är mycket vi drömmer om, saker som lockar oss. Det är lätt att gripas av habegär och lusten att äga. Fast den materiella världen kan ta överhanden, du kan fastna i en pryljakt och konsumtion av allehanda slag. När vi föds är våra händer knutna. Vi griper efter saker, vill ha, känna och uppleva. När vi dör, lämnar vi livet med öppna handflator. Under livets resa har vi förstått, att vi inte kan ta med oss något härifrån. Ändå gör vi som vi gör, för vi tror att det kommer få oss att må bättre, att bli nöjdare och mer tillfredsställda. Vi strävar hela tiden efter att få det bättre, vi byter bostad, bil, partner, jobb i jakten på någon form av varaktig nöjdhet. Fast det är ständigt något som inte stämmer, något som ska fixas eller bytas ut. Det finns en uppsjö av tvprogram där något görs om och förbättras. Att hela tiden tänka på hur saker och ting borde vara, istället för att se dem och acceptera dem som de är, leder rätt och slätt till missnöje. Kanske det är dags att öppna dina handflator, släppa taget om alla föreställningar att livet skulle vara på något annat sätt, än vad det är just nu. Sluta jaga, stanna och släpp alla dina ”måste ha” och öppna dig för livet medan det ännu pågår.

Att odla sin trädgård

Thursday, October 13th, 2011

Föreställ dig att ditt inre är som en trädgård. Kanske det är fullt med ogräs, tistlar och snår. Det ser ut som ingen människa varit i närheten av trädgården på flera år och den känns övergiven. Så kan det vara med vårt inre, om vi hela tiden har fokus på saker och ting utanför oss själva. Vi strävar och jagar efter lyckan utanför oss själva, fast det är inom oss själva som vi förlorat den. Trots taggbuskar, snår och ris, finns det en bördig jordmån under. Den jorden är näringsrik, fuktig och perfekt för att plantera allehanda växter och blommor. Den väntar på att få brukas, men så länge du inte tar hand om den, fortsätter den att vara övergiven och obrukad. Vad innebär det att odla sitt inre, att lägga sin uppmärksamhet på det som pågår inom dig istället för bara runt omkring dig? Det kan bland annat handla om att sluta analysera och räkna ut hur livet ska vara. Istället öppnar du dig med hjälp av dina fem sinnen, smak, lukt, hörsel, syn och känsel. Du undersöker ditt inre och det som pågår runt dig på ett annorlunda, men inte nödvändigtvis bättre, sätt. Då får du en annan kunskap än den, som du har analyserat och tänkt dig till. Du kommer att upptäcka hur flyktiga dina tankar och känslor är. Du kommer också att förstå skillnaden mellan vad du vill ha och vad du faktiskt behöver. När du övar dig på att odla din inre trädgård, kan du själv ge dig det du behöver. Det kan vara vila, mer aktivitet, mer sömn, bättre mat, mer närhet, mer gemenskap eller vad det nu kan handla om. Uppmärksamma, utforskar och odla dina egna, inre möjligheter till välmående och lycka.

Kaffepaus

Tuesday, October 11th, 2011

Hur ofta dricker du kaffe för att njuta av kaffet? På många arbetsplatser är det svårt att njuta av kaffet av den enkla anledningen att det inte är något gott kaffe. Många gånger stjälper vi emellertid i oss kaffet, för att vi behöver en koffeinkick. Vi sover för lite och behöver något uppiggande. Somliga av oss behöver pigga upp sig hela tiden, andra är mer moderata i sitt drickande och vissa dricker inte kaffe överhuvudtaget. Kaffet är, som så mycket annat i vår tillvaro, bara ett medel för att uppnå något annat. Livet blir en transportsträcka, där dagliga göromål är något som ska klaras av för att komma vidare. Att bara dricka kaffe när vi dricker kaffe, att bara träna när vi tränar och att bara äta när vi äter har vi inte tid med. Vi behöver ofta göra åtminstone två saker samtidigt, annars är vi ineffektiva. Vi dricker kaffe och jobbar vid datorn samtidigt. Hur smakar kaffet då? Kan du beskriva doften, smaken? Unna dig en kaffepaus ibland. Köp eller gör dig en riktigt god kopp med kaffe. Sitt ner, lukta, smaka, känn efter med alla dina sinnen. Ge dig själv fem minuter när du bara dricker kaffe för det goda kaffets skull. Gillar du inte kaffe, går det lika bra att äta en frukt.

Att klippa vågen

Thursday, October 6th, 2011


Händer det att känslorna tar överhand och du sveps iväg med dem, precis som att bli omkullslagen och dras med i en kraftig våg? Kraften i vågen är så stark, att du inte har något att sätta emot, du är hjälplös inför dina känslor. Plötsligt har du förlorat all kontroll över dig själv. Ilskan, rädslan eller vilken känsla det handlar om, styr dig fullständigt. Emellanåt kan vi komma på oss själva med att reagera väldigt starkt i en tämligen vardaglig situation. Vi förstår inte hur det kan hända och rädslan för att det ska bli så igen dyker upp. Du förlitar dig fullständigt på dina känslor och det du känner är absolut sant, för dig. Egentligen handlar det om hur du tolkar och tänker kring en situation. Dina tankar skapar känslor och följer du impulsen att agera, sveps du med. Att träna sig i att hantera sina känslor är emellertid som att träna sig i vad som helst. Kanske du är hyfsat otränad hemifrån, därför att man låtit bli att hantera känslor, som är jobbiga att tas med. Det har kanske bara varit tillåtet att känna vissa känslor, medan vissa andra känslouttryck varit förbjudna. Då kan starka känslor med hög intensitet te sig skrämmande och omöjliga att hantera. Fast det är just när vi inte hanterar dem, som vi sveps med av dem. Undersök dina tankar, som ibland gör dig galen av ilska eller sjuk av rädsla. Stanna upp, hejda dig, skapa ett mellanrum mellan tanken/känslan och impulsen att agera. Är det hjälpsamt för dig att svepas med av känslovågen eller är det bättre att klippa vågen och surfa vidare?

 

Det bäst i livet är gratis

Monday, October 3rd, 2011

Det finns goda saker här i livet och så finns det saker som är extra gott. Livet är en salig blandning av både det goda, men även det mindre goda. Ibland när man haft en extra motig period, kan det vara svårt att få syn på det där lilla extra. När vi så väl behöver det, lyser det med sin frånvaro i våra liv. Är det en slump eller är det något vi kan påverka? I perioder av motgång fastnar vi lätt i en negativ tankekarusell, som kan få oss att tappa kontrollen över våra tankar. Vi snurrar fortare och fortare tills vi inte kan tänka en enda bra tanke. Då kan vi behöva någon som hjälper oss att kliva av, stanna upp och tänka efter. För det goda är aldrig långt borta. Tänk dig att du är spänd som en fiolsträng efter att ha stressat runt ett bra tag. Om någon närmar sig dig, spänner du dig lite till. Men om någon skulle hålla om dig, hålla fast dig, skulle du kanske till slut kunna sänka axlarna och slappna av. Fast i ditt spända tillstånd undviker du det du bäst behöver. Detta till trots är det goda oftast inom räckhåll. Det bästa i livet kan inte köpas för pengar. Kärlek, omtanke, medkänsla är något också du kan få, när du själv börjar ge det. Prova att göra tvärtemot impulsen och utmana dina negativa känslor, när de hotar att ta överhand. Du kanske kommer upptäcka något nytt!