Archive for January, 2016

Ta makten över rädslan

Thursday, January 28th, 2016

Du har fått syn på drömjobbet, men tänker att det kommer du aldrig få. Det är mycket du aldrig kommer få. Ditt liv är begränsat till det redan välbekanta. Socialt, fysiskt och mentalt, navigerar du på redan känt vatten, men längtar efter äventyr, spänning och passion. Du är bara så rädd och eftersom du är rädd, är det farligt. Du tänker ironiskt, att det kommer stå på din gravsten: Här vilar XX, tvingad av livet att passera gränsen. Du inser, att det kommer ske en dag. Livet kommer föra dig in i det okända och oförutsägbara, men varför vänta till dess?

Om du aldrig känner rädsla och nervositet, aldrig har hundratals fjärilar i magen ibland, lever du förmodligen ett alltför förutsägbart och tryggt liv. Det känns som din vardag ges i ett oändligt antal repriser och du vaknar sällan upp förväntansfull på morgonen.

Att känna rädsla och att följa den är två skilda ting. Det är fullkomligt naturligt att vara rädd, ha ångest och känna oro. Tillåt dig att vara hur rädd som helst, men det betyder inte att du behöver agera utifrån dina känslor och din fysiologi. Vill du leva med passion, följa ditt hjärtas längtan och gå din egen väg? Ta ett djupt andetag och kasta dig ut för stupet. Endast då kan du upptäcka, dina vingar bär dig!

sunlight-166733_1280

Vem älskar en förlorare?

Monday, January 25th, 2016

Du är duktig, men aldrig bäst. Du undrar varför du inte når hela vägen? Det finns alltid någon som är bättre, kan mer, får mer uppmärksamhet. Du upplever samma sak i dina relationer. Du har många bra vänner, men känner inte att du är nummer ett för någon. Likaså dina kärleksförhållanden, som alltid slutar med att du känner dig otillräcklig, vilket leder till att de rinner ut i sanden.

Du vill vara en vinnare, men tänker som en förlorare. Varje gång du jämför dig med någon som är bättre än du på något, dissar du dig själv. Ta gärna rygg på de bästa, men gör det i vetskap om att de bara är vägvisare för de mål du vill uppnå.

Du är unik. Ge dig iväg på din resa mot framgång och succé i vetskap om att det som verkligen betyder något är att du lär nytt, förstår mer och utvecklas i riktning mot det du vill uppnå. Vinnare och förlorare hör hemma i en värld av statiskt tänkande, medan livet i sig är dynamiskt och ständigt förändras. Varje gång du gör ditt bästa, just nu, är du en vinnare!

football-380349__180

Se mer – gör mindre!

Friday, January 22nd, 2016

Du hör sucken. Upptäcker att den kommer ifrån dig själv. Det var en djup suck fylld av trötthet. När du utforskar vidare, upptäcker du stänk av maktlöshet, men även en viss irritation och frustration. Hur är det möjligt, tänker du, att en suck kan innehålla så många olika slags känslor, att känna så mycket, utan att medvetet känna det som känns? Hade du inte lagt märke till sucken, nyfiket börja undersöka den och faktiskt försökt förstå vilka känslor den innehöll, skulle sucken stannat i din kropp, utan att nå medvetenhet i din hjärna.

När du betraktar situationen, ser vad du håller på med, förstår du sucken. Du jobbar med en ansträngande uppgift, kommer inte vidare, därav känsloexplosionen. Vanligtvis skulle du bara reagerat på känslorna, omedveten om vad som pågår. Förmodligen skulle du gått till kylskåpet och försökt hitta något att äta, kollat sociala medier eller göra något annat, mindre krävande, mer lustfyllt.

Nu ser du det precis som det är och frågar dig själv, vad behöver jag just nu, när jag kört fast? Hjälp att komma vidare, tänker du och funderar på vad finns det för möjligheter till att få hjälp alternativt, kan du hoppa vidare till en annan uppgift så länge, istället för att fly? Du väljer att jobba vidare. Du vet att det lönar sig och ofta brukar det medföra, att du hittar lösningen senare, när du fått lite distans till problemet.

magic-cube-378543__180

Se istället för att titta

Tuesday, January 19th, 2016

Du möter din egen blick, ser in i dina egna ögon. Du betraktar din egen spegelbild, som om det var första gången du verkligen såg dig själv. Du får nästan en känsla av främlingskap när du verkligen ser, inte bara tittar och snabbt bedömer. När du ser på riktigt, förstår du att det finns så mycket mer att hämta, under ytan. Det slår dig hur ofta du fastnar vid ytan, oavsett om det är din egen eller någon annans. Hur du sällan tar dig tid att se bortom det som syns eller försöker lyssna efter det outtalade.

Ofta blir du bländad av ytan, reagerar istället för att reflektera, skyndar vidare istället för att stanna upp, gör mer, får mindre gjort. Det finns alltid mellanrum, sprickor i fasaden, som medför att ljuset kan tränga in. Mellanrummen är en möjlighet att stanna upp, se lite längre, förstå de verkliga sambanden, vilket kommer leda till större valfrihet.

Du vill bli bättre på att stanna mitt i steget, känna efter innan du sätter ner foten. Närvarande nog att förlänga dina andetag. Lyssna klart utan att avbryta. Släppa taget om det där som känns superviktigt att få säga, vänta lite mer, tona ner ditt ego, skärpa dina sinnen, verkligen intressera dig för sprickorna och mellanrummen.

brown-518324__180

Hitta fokus och koncentration

Friday, January 15th, 2016

Det är helt absurt, hur du fastnar i oväsentligheter och ovidkommande tankar. Om du inte ältar, planerar du, oroar dig, dagdrömmer eller repeterar inför det som ska komma. Särskilt trött blir du på alla tankar som handlar om dig. Den utdragna långfilmen om dig själv, med dig i huvudrollen och dig själv som publik. Du tittar, granskar, värderar och bedömer det du säger, gör och tänker. Det är som en fors av tankar och känslor, utan något slut. Var är stoppknappen?

Du vill ha lugn och ro i tankarna, så att du kan koncentrera dig på det som känns viktigt och angeläget. Du bråkar med ditt huvud, försöker stänga av, men det går bara om du flyr in i något som är mer uppslukande än dina egna tankar. Det är inte särskilt hjälpsamt med roliga distraktioner, när högen av uppgifter som kräver fokus växer.

Du ger upp, lutar dig tillbaka, nyper dig i skinnet och säger, nu ska du vara här. Nu ska du vara vaken nog att se hur din hjärna gör, hur du ramlar i samma tankefällor gång på gång. Varje gång du ser mönstret, ska du andas och släppa taget, istället för att fortsätta spela filmen. Du tänker att det inte finns något du kan lösa, analysera eller räkna ut genom att fortsätta i samma hjulspår. Det enda som krävs är att du släpper taget, ett oräkneligt antal gånger. Let go! ANDAS, FOKUSERA OCH UPPLEV!

hiker-918473__180

Under ytan

Monday, January 11th, 2016

Du håller upp fasaden, mån att inte visa det, du inte vill att andra ska se. Du vill inte verka svag, osjälvständig och sårbar, utan stark, oberoende och fri. Du vill inte bli sårad, lämnad, utanför eller känna att du inte duger. Därför gömmer du din svaghet, bräcklighet och skörhet under en kraftfull och vacker fasad. Det är som du omgärdat ditt hjärta med pansar, ingen ska kunna såra dig.

Du längtar efter närhet, riktiga möten, på djupet, mellan pulserande, varma hjärtan, som slår oavbrutet under ytan. Fast det är rädslan som dominerar dig, vilket gör att du avvisar allt och alla som kan hota din självständighet och ditt oberoende. Ditt fokus ligger på att undvika att bli sårad, vilket leder till att du aldrig kommer nära, nära det där du vill ha, det du längtar efter i djupet av ditt hjärta.

Under ytan är alla sårbara med ömtåliga hjärtan. Kan du möta din sårbarhet och bli vän med den, kommer den ta lite mindre plats. Livet blir mycket mer intressant och spännande när du vågar vara sårbar, öppna ditt hjärta och släppa in andra. Våga satsa, trots motgångar, avvisande, fortsätt tills du får det du behöver och vill ha!

 

egg-583163__180

Lev, utmana och njut ditt 2016!

Friday, January 8th, 2016

Det är nytt år och du har bestämt dig för nya tag. Övergången från 2015 till 2016, är ett tillfälle, en möjlighet att tänka, göra och lära nytt. Du vill växa som person, utvecklas, leva fullt ut, men det gick så där förra året. Du tänker, att du behöver tuffa till dig, skärpa dina dagliga rutiner och leva ett mer innerligt liv i nuet, medan det pågår, inte vänta till sedan. Det är dags att breda ut vingarna, skapa bredd mellan vingspetsarna och ta plats, din plats, i ditt liv. Du har tänkt det förut, du har verkligen försökt, utan att nått hela vägen, så du funderar på vad du behöver förändra. Du bestämmer dig för att sätta upp några intentioner för ditt 2016.

  1. Behåll fokus på dig själv, din förmåga, din egen utvecklingspotential, oavsett vad alla andra kan och gör. Utmana dig själv med förnöjsamhet, men samtidigt, nöj dig inte, då utveckling och tillväxt är livets krydda.
  2. Håll fast vid goda, hjälpsamma vanor, som du kan upprätthålla på daglig basis.
  3. Undersök och stanna nyfiket kvar i situationer som skrämmer dig, istället för att fly el undvika. Granska dina reaktionsmönster och funderar på hur du vill reagera istället. Hitta alternativa tankar/strategier till det som skrämmer dig.
  4. Var närvarande i ditt andetag, dagligen, stundligen. När helst stressen gör sig påmind, kliv in i nuet, i ditt andetag, lugna ner din hjärtfrekvens och puls.
  5. Ta aldrig ta något för givet. Fäst din uppmärksamhet på det du har och det du kan, på allt som är bra med dig och låt känslor av tacksamhet vara en del av din dag.

 

thank-you-1030266__180