Archive for April, 2017

Vem är du?

Tuesday, April 18th, 2017

Du fick frågan på en anställningsintervju, drog vant din inövade repertoar av egenskaper, som du vet en arbetsgivare söker. Frågan hängde kvar efteråt, fick dig att fundera. Hur vet man vem man är, vad är det som definierar ens identitet? Du har ofta hört, att du är vad du gör, men hur blir det om man inte orkar prestera jämt? Och vem är du, när du medvetet väljer att göra saker som inte är bra för dig?

Ju mer du funderar, desto mer förvirrad blir du. Varför behöver du egentligen veta vem du är? Du tänker, att om du hittar svar, kommer du bli tryggare, få en starkare självkänsla, veta bättre vad du vill och behöver. Fast när du tänker efter, så vet du redan vad du behöver. Vad du vill är emellertid inte lika självklart, det kan skifta från tid till annan.

Du tänker, att trygghet och säkerhet handlar om val, att följa ditt eget hjärta, gå din egen väg. Att definiera vad som är viktigt, värdefullt för just dig och röra dig i riktning mot detta. Du tänker, att genom att våga gå mot strömmen, ta plats i dina egna skor och göra din röst hörd, så kommer svaret att komma till dig, utan att du behöver jaga det eller räkna ut något.

 

Hur förhåller du dig till det du inte kan påverka?

Monday, April 10th, 2017

Det gör ont, oskyldiga människor dödas i när och fjärran. När det kommer riktigt nära kan du inte stänga av eller tro att du går helt säker. Det finns inga garantier för ett liv i trygghet. Terrorattacker, sjukdom, katastrofer, livet är ett riskfyllt, osäkert projekt. För att inte tala om inre hot, rädslan för att bli övergiven, att inte känna sig älskad och behövd.

Du funderar på hur du förhåller dig till det som är bortom din kontroll. Du tänker, att du ägnat mycket tid åt att försöka få kontroll över det du inte kan påverka. När du växte upp kämpade du för att få mamma att välja dig istället för alkoholen. Nu kämpar du för att få andras bekräftelse på att du duger. När terrorn plötsligt slog till i Sverige, blev de yttre hoten starkare än de inre.

Du vill leva ett liv som präglas av tillit till dig själv, din egen förmåga och tro, att andra människor vill dig väl. Du vill inrikta dig på det du kan påverka och förändra, som fyller dig med glädje och öva dig på att släppa taget om det andra. Det är inte lätt, men det är möjligt att medvetet rikta ditt tankefokus på det du vill till, som är inom din kontroll.