Archive for May, 2018

Det rätta sättet att leva

Wednesday, May 23rd, 2018

Du lever ett bekvämt liv, där tillvaron består av överflöd. Livet borde vara enkelt, tillvaron okomplicerad. Du har mat, rent vatten, tak över huvudet, fri sjukvård, reglerade arbetstider och fritid varje dag, som du kan disponera efter ditt eget tycke. Varför känns det då som du lever i otillräcklighetens rike med för mycket stress och för lite inre lugn och ro?

Mycket av stressen kommer från jakten på det bästa livet, ditt bästa jag. Det handlar om att optimera din tillvaro, ett hårt arbete med varierande resultat. Hur ska du veta om du lyckats, om du är lyckad? Är det antal följare, träffar när du googlar ditt namn, din yrkeskarriär, det du äger, hur många vänner du har eller hur bra du kan prestera på samtliga områden, som kan bekräfta att du lever rätt? Du uppnår ganska mycket, men vad är rätt saker egentligen? Ska man bli nöjd någon gång eller är det farligt att nöja sig? Finns det något rätt sätt att leva överhuvudtaget?

Du önskar att du kunde ge dig själv ledigt från tvånget att komma någon vart. Det skulle vara så skönt att få vakna upp imorgon, befriad från jakten på optimering. Bara vakna och få lov att vara i nuet, en enda dag. En dag då du tillåter dig själv att göra en sak åt gången, ostört tills du blir klar. Tänka och känna att du är framme, trots att du är på väg. Det är värt att testa!

 

Hur låter rösten inom dig?

Friday, May 4th, 2018

Det är sällsynt att du verkligen lyssnar uppmärksamt på dig själv. Framför allt vad du säger om dig själv till dig själv. Hur låter din inre monolog/dialog? Om du skulle sammanfatta ditt inre prat i några få ord, skulle du påstå att det är präglat av kärlek? Eller handlar det mer om jämförande, dissande och självförebråelser?

Vem är det som pratar inom dig egentligen? Är det röster från det förflutna eller framtidssiare? Hur skulle din inre röst låta om den koncentrerade sig på nuet och faktiskt förhöll sig objektiv och neutral till allt du ser, hör och känner.

Är det möjligt för att stanna upp i nuet och låta rösten få observera, beskriva och rapportera istället för att värdera och döma. Om du accepterar att allt som händer, oavsett vad, inte har någon laddning (vilket det får när det når din hjärna och ditt ego), kanske du med tiden upptäcker att du faktiskt är fri att välja hur du vill reagera på det som händer. Du kan inte kontrollera livet, men du kan öva upp din förmåga att kontrollera din upplevelse och tolkning av allt som sker i livet.