Ägd eller att äga

08:38 by sthalsan

Du är omgiven av saker, din bostad är belamrad av en massa prylar, flertalet av ringa värde, men ändå bra att ha. Du har profullt i garderoben, i köksskåpen och det finns inte någon ledig yta inom synhåll. Du känner dig instängd, ofri och har svårt att andas i din egen bostad. Du har verkligen försökt rensa, men det är svårt att göra sig av med något du fått i gåva eller en pryl du ärvt från någon i släkten. Du vet att personen, som gett dig saken skulle bli sårad och ta det som personlig kritik, men faktum är, att ditt ägande gör dig ofri. Du skulle inte sakna något av allt du har, om det skulle uppstå en brand. Det finns inget du behöver, som du inte skulle kunna köpa nytt. Sakerna du inte vill ha men har ändå, är som tankar du tänker, men inte vill tänka och som känslor du känner, men inte vill känna. Du tror att du måste hålla fast vid dem för andras skull, för att du alltid gjort det eller för att det är en del av dig själv.

Att bära runt på mycket bagage kostar energi, eftersom det blir tungt och tröttsamt. Den dag du förstår i ditt hjärta med dina sinnen, att du faktiskt har frihet att välja vad du vill släpa på och vad du vill släppa, kommer du uppleva en hisnande frihetskänsla. Du kan rensa ut allt bråte ur ditt liv, frigöra ytor, skapa tomrum och bara låta det vara så. Sanningar som du burit på hela livet visar sig vid ett närmare, kritiskt granskade, vara tagna helt ur luften och sakna substans. Du är inte din historia och du kan skapa din framtid. Saker, tankar, jobbiga känslor som gjort att du slutit dig inom dig själv, kan försvinna, upplösas och lämna dig fri. Oavsett vem som sårat eller skadat dig, när du släpper ditt förflutna, tar du ett steg i riktning mot att själv påverka ditt liv istället för att låta dig påverkas. Lyft blicken, släpp skammen och låt livsglädjen pulsera i dina ådror.

jump-1211221-m

Comments are closed.