Alla dessa dagar

10:31 by sthalsan

En ändlös räcka dagar, som inte lämnar några särskilda spår eller avtryck. Bara fler av samma sort, det är inte mycket som skiljer dem åt. Vädret och temperaturen skiftar, men dina rutiner är ganska lika från den ena dagen till den andra. Är det här livet, undrar du, att allting upprepar sig? Det är nog inte så vi föreställt oss att vi skulle leva, ändå blir det en obalans mellan det där roliga, extraordinära och det rutinartade, vardagliga. Vardagen överväger, hur mycket du än försöker att guldkanta den. Oavsett hur vi lever och under vilka omständigheter, finns det vardagar. Tänk om det är under vardagarna, som du faktiskt mår bäst. Kanske du bara är uppmärksam och närvarande när det är helg och något är extra kul. Vardagarna är bara rak- och transportsträckor utan variation. Du är aldrig i vardagen, i det grå, eftersom du dömt ut det som tråkigt och meningslöst. Det betyder att du missar en massa dagar, dagar som du skulle kunna njuta av och finna ett mervärde i. Vårt dömande sinne vilseleder oss och får oss att slå på autopiloten. Att gå på autopiloten är att vara vaket medvetslös. Jag tar inte in skönheten som omger mig i form av människor, natur, sinnesförnimmelser och små glädjeämnen. Jag är stängd, avtrubbad och uttråkad. Att se det roliga i det grå, att närvara i tristessen, är en utmaning, en övning i nyanser och beskrivningar. Pröva att öppna dig när du möter motstånd, att stanna när du vill ta avstånd och att ge när du bara vill ta. Det blir en skillnad som gör en skillnad!

Comments are closed.