Är du din egen vän eller fiende?

08:31 by sthalsan

Du har drömmar och mål, saker du längtar efter att uppnå eller förändra, men du kommer ingenstans. Du står och stampar på samma ställe, trots ihärdiga försök att komma vidare. Har du funderat över vad som hindrar dig? För lite tid, för lite pengar, för mycket plikter, för dålig självdisciplin, för mycket krav, brist på motivation, krävande familjesituation, för dålig uthållighet eller vad? Du har säkert fullt med skäl och ursäkter, men det finns bara en person, som kan hindra dig från att nå dit du vill och det är du själv. Det är dina handlingar och val, som avgör hur det bli. Personer som är fulla med bortförklaringar och ursäkter, hindrar sig själv från att nå dit de vill. Med andra ord är din värsta motståndare och fiende du själv! Nu hör jag dina protester, så enkelt är det inte, säger du och så börjar du rabblar upp alla hinder. Det är faktiskt så enkelt, men kom ihåg att det inte känns så. Våra känslor och tankar om vår egen förmåga att lyckas, hindrar oss från att nå dit vi vill. En väldigt styrande känslan är rädsla, sedan finns det också andra jobbiga känslor som bekvämlighet, lättja, trötthet, ovilja etc. Träna dig på att uppmärksamma och beskriva dina känslor, tankar och ditt beteende. Sätt ord på vad som pågår inom dig, välj om du ska låta alla hinder styra dig eller om du ska släppa fokus på hindren och istället koncentrera dig på dina förmågor, dina drömmar och dina mål. För att citera Walt Disney ”Dream, dare, DO”!

Comments are closed.