Att ha kontroll

15:09 by sthalsan

Vi vill veta, ha förutsägbarhet och känna oss säkra. Det ger trygghet och stabilitet i våra liv. Fast det är kanske inte det mest utvecklingsfrämjande, att hela tiden ha kontroll. Att försöka kontrollera våra liv är energikrävande och kanske också livsbegränsande. En viss kontroll och förutsägbarhet är nödvändig,  för att vi ska kunna leva. Men en del av oss ägnar kanske för mycket tid åt att få kontroll och även åt att kontrollera andra människor i vår omgivning. De flesta av oss tycker inte om när andra försöker kontrollera oss. Vi känner oss förminskade och ifrågasatta. Lever vi ihop med en kontrollfreak, tar det ofta död på kreativiteten och spontaniteten i relationen. Livet blir inrutat, rutinbundet och väldigt förutsägbart. Likaså kan kreativiteten och utvecklingen på en arbetsplats bli lidande, om chefen är inriktad på att kontrollera allt. Ingen vågar prova något nytt, eftersom rädslan att göra fel eller drivet att hela tiden göra rätt, blir det primära målet. Ska vi utvecklas som människor, krävs det, att vi utmanar oss själva. Att vi provar på saker som ligger på gränsen för vad vi är trygga och bekväma med. Om du utmanar dig själv, ditt trygghetsbehov och provar nya saker, lär du dig att lita mer på dig själv. Människor som gör nya upptäckter, nobelpristagare, uppfinnare, vetenskapsmän etc, har utmanat sig själva och sin omgivning. De har inte låtit sig kontrolleras, utan gått sin egen väg. Utmana ditt kontrollbehov, släpp efter lite och acceptera att din känsla av kontroll egentligen är illusorisk. Livet är oförutsägbart, föränderligt och omöjligt att kontrollera.

Comments are closed.