Att hålla ut

15:06 by sthalsan

Många gånger, när vi vill förändra något i våra levnadsvanor, kämpar vi på under en tid, för att sedan släppa det nya och återgå till det gamla. Det tar tid för hjärnan att lära om och det är lätt att återfalla till vårt inlärda beteende. Dessutom kommer det alltid för eller senare en svacka eller en platå, då det känns som vi står stilla och inte kommer någon vart. Att driva sig själv och att upprätthålla sin motivation över tid, är något som många behöver öva sig på. Ibland blir det så där jobbigt, att vi inte står ut. Du börjar jaga efter hjälpmedel, genvägar eller snabba lösningar. Det betyder att du skiftat fokus från det du föresatt dig att göra, till att undvika obehag, ansträngning och olust. Om du till exempel bestämt dig för att sluta röka för gott, kanske du väljer att tugga nikotintuggummi. Det är förvisso ett jättebra steg i rätt riktning, men du blir inte nikotinfri, vilket är din målsättning. Du slipper bara den värsta abstinensen, obehaget med att avstå från att röka. Men att kortsiktigt minska på obehaget, leder kanske till att du på längre sikt är ett steg närmare att röka igen,  jämfört med om du slutat helt med nikotinprodukter. När vi förändrar något kommer vår hjärna att protestera. Hjärnan vill helst göra samma sak som igår och dagen innan dess. Kan vi bara stå ut med förvirringen, obehaget och rastlösheten, kommer emellertid hjärnan att skapa ett nytt spår. Med tiden, när du upprepat samma beteende tillräckligt många gånger, kommer det inte vara så påfrestande längre. Ska du förändra något, så förbered dig på att du kommer möta motstånd och obehag inom dig själv. Observera dessa känslor när de uppkommer istället för att följa impulsen att undvika, fuska och därmed missa ditt mål. Go for it!

Comments are closed.