Att klippa vågen

12:00 by sthalsan


Händer det att känslorna tar överhand och du sveps iväg med dem, precis som att bli omkullslagen och dras med i en kraftig våg? Kraften i vågen är så stark, att du inte har något att sätta emot, du är hjälplös inför dina känslor. Plötsligt har du förlorat all kontroll över dig själv. Ilskan, rädslan eller vilken känsla det handlar om, styr dig fullständigt. Emellanåt kan vi komma på oss själva med att reagera väldigt starkt i en tämligen vardaglig situation. Vi förstår inte hur det kan hända och rädslan för att det ska bli så igen dyker upp. Du förlitar dig fullständigt på dina känslor och det du känner är absolut sant, för dig. Egentligen handlar det om hur du tolkar och tänker kring en situation. Dina tankar skapar känslor och följer du impulsen att agera, sveps du med. Att träna sig i att hantera sina känslor är emellertid som att träna sig i vad som helst. Kanske du är hyfsat otränad hemifrån, därför att man låtit bli att hantera känslor, som är jobbiga att tas med. Det har kanske bara varit tillåtet att känna vissa känslor, medan vissa andra känslouttryck varit förbjudna. Då kan starka känslor med hög intensitet te sig skrämmande och omöjliga att hantera. Fast det är just när vi inte hanterar dem, som vi sveps med av dem. Undersök dina tankar, som ibland gör dig galen av ilska eller sjuk av rädsla. Stanna upp, hejda dig, skapa ett mellanrum mellan tanken/känslan och impulsen att agera. Är det hjälpsamt för dig att svepas med av känslovågen eller är det bättre att klippa vågen och surfa vidare?

 

Comments are closed.