Att odla sin trädgård

08:31 by sthalsan

Föreställ dig att ditt inre är som en trädgård. Kanske det är fullt med ogräs, tistlar och snår. Det ser ut som ingen människa varit i närheten av trädgården på flera år och den känns övergiven. Så kan det vara med vårt inre, om vi hela tiden har fokus på saker och ting utanför oss själva. Vi strävar och jagar efter lyckan utanför oss själva, fast det är inom oss själva som vi förlorat den. Trots taggbuskar, snår och ris, finns det en bördig jordmån under. Den jorden är näringsrik, fuktig och perfekt för att plantera allehanda växter och blommor. Den väntar på att få brukas, men så länge du inte tar hand om den, fortsätter den att vara övergiven och obrukad. Vad innebär det att odla sitt inre, att lägga sin uppmärksamhet på det som pågår inom dig istället för bara runt omkring dig? Det kan bland annat handla om att sluta analysera och räkna ut hur livet ska vara. Istället öppnar du dig med hjälp av dina fem sinnen, smak, lukt, hörsel, syn och känsel. Du undersöker ditt inre och det som pågår runt dig på ett annorlunda, men inte nödvändigtvis bättre, sätt. Då får du en annan kunskap än den, som du har analyserat och tänkt dig till. Du kommer att upptäcka hur flyktiga dina tankar och känslor är. Du kommer också att förstå skillnaden mellan vad du vill ha och vad du faktiskt behöver. När du övar dig på att odla din inre trädgård, kan du själv ge dig det du behöver. Det kan vara vila, mer aktivitet, mer sömn, bättre mat, mer närhet, mer gemenskap eller vad det nu kan handla om. Uppmärksamma, utforskar och odla dina egna, inre möjligheter till välmående och lycka.

Comments are closed.