Att påverka och att påverkas

10:20 by sthalsan

Lever du också i tron att du fattar egna, självständiga beslut utan att låta dig påverkas av andra? Jag trodde delvis på detta tills jag läste boken ”Connected” av Nicholas A. Christakis och James H. Fowler. (Connected, 2010, Natur och Kultur). Christakis och Fowler forskar kring våra sociala nätverks betydelse och hur de påverkar oss. Varje individ ingår i en rad olika nätverk och definitionen på ett nätverk är, en grupp individer med mer eller mindre täta förbindelser med varandra. Christiakis och Fowler har i sin forskning upptäckt en rad regler som gäller för nätverken. Till exempel så formar vi våra nätverk och våra nätverk formar oss. Nätverket har ett eget liv. Våra vänner påverkar oss och även våra vänners vänners vänner påverkar oss. De personer som påverkar oss mest finns alltså inom tre steg ifrån oss. Fast vi är förvånansvärt tätt förbundna med alla människor på jordklotet. Alla människor är i genomsnitt förbundna med varandra på sex stegs avstånd. När det gäller trestegs regeln så har Fowler och Christiakis i sin forskning kunnat konstatera att en rad företeelser sprids på detta sätt. Det kan handla om allt ifrån attityder, känslor, beteende, lycka och viktökning. Så har du nyligen gått upp en del i vikt, kan det bero på förändrade matvanor och beteende hos dina vänners vänners vänner. Samma sak om du bestämt dig för att sluta röka. I ljuset av nätverksforskningen är vi alltså inte så självständiga som vi gärna hävdar, utan tätt sammanbundna och allra högsta grad påverkade av våra nätverk i många led.

Comments are closed.