Att sluta fred med sig själv

09:42 by sthalsan

Du är redo, att släppa taget om kriget, som du bedrivit mot dig själv. Begrava stridsyxan, ersätta den med kärlek och vänlighet, både i tanke och i handling. Du har försökt förut, men den här gången kommer det att lyckas. För den här gången är du helhjärtad och förstår, att det är en process, som måste upprepas dagligen. Det räcker inte med ett engångsbeslut. Det handlar om handlingarna och beteenden, som beslutet utmynnar i. Om du bestämt dig för att älska dig själv i din ofullkomlighet, med de brister och svagheter du ser hos dig själv, behöver du sluta med saker, som får dig att känna dig värdelös, ful och hjälplös.

Du kommer inte längre granska och dissa din kropp varje morgon framför spegeln, mata dig med negativa tankar om din förmåga eller person, undvika kontakt med andra av rädsla för att inte duga eller straffa dig själv med mat, sex, droger, spel eller destruktiva relationer. Inte heller ägna tid åt självtvivel, jämförelse med andra eller att försöka bli en kopia, när du är född till original.

Du ska börja dagen med ett tack för allt som du kan, allt du har, allt du fått och allt som du kan bli och utveckla. Livsglädje, medkänsla och utveckling är dina ledstjärnor. Varje negativ tanke ska du ersätta med flera positiva. Du ska vaket vakta på ditt sinne och bidra med allt du har att ge till den här världen. För när du slutit fred med dig själv, är du fri och rädslan kan inte längre hindra dig från att göra det, som ditt hjärta längtar efter.

woman-865021__180

Comments are closed.