Bekvämlighetszonen

10:36 by sthalsan

Lever du dina dagar i bekvämlighetszonen? Bekvämt och tryggt, bekvämt och förutsägbart, bekvämt och tråkigt? När vi väljer bekvämlighet framför utveckling, känns kanske livet tryggt och förutsägbart. Jag vet vad jag har och jag vet vad jag får, samma som igår. Det är ett bekvämt liv och kräver inte särskilt mycket av mig, jag gör saker på ren rutin. Det kräver inte att jag är särskilt närvarande i nuet och istället för att närvara i mitt eget liv, lägger jag kanske fokus på andras liv och förehavande bl a via sociala medier. Mitt eget liv blir med tiden ganska själsdödande och intetsägande. Jag börjar längta efter att något ska hända, något som kan bryta enformigheten och tristessen. Fast saker händer inte så ofta, om jag inte ser till att det händer något. Det finns en skillnad mellan att låta något hända och att göra så att något händer. Om jag låter mitt liv gå på sparlåga och aldrig utmanar mig själv, leder det till att jag stagnerar och blir instängd i mig själv. Jag fastnar kanske i fördomar och dömande tankar om andra, för att jag egentligen är avundsjuk på andras spännande liv. Jag har fastnat i bekvämlighetszonen och det är bara jag själv som kan ta mig därifrån. Därför väljer jag att fånga dagen, satsa på att utforska och förvalta mina resurser på bästa sätt och att ständigt utmana mig själv att nå lite längre, komma lite vidare. Jag utforska hur livet är i gränslandet mellan bekvämlighetszonen och det okända. Det kräver min fulla uppmärksamhet och koncentration. Jag är närvarande i mitt eget liv!

Comments are closed.