Blinka lilla stjärna där

09:58 by sthalsan

När du betraktar stjärnhimmeln utifrån din plats på jorden, en stilla, mörk och klar kväll, blir du påmind om hur liten du är. Samtidigt kan det kännas så stort, att bli medveten om något som är oändligt, ofattbart och omöjligt att greppa. Det finns något som är mycket större än vi själva och består av en oräknelig mängd stjärnor. En himmel kan lysas upp av alla dessa små prickar. Var för sig blir det inte särskilt mycket ljus, men i kombination med alla andra, lyses himlavalvet upp. Tillsammans blir helheten större än delarna. Så är det med oss människor också. Detta till trots, är vi väldigt individcentrerad i vårt samhälle. Vår självupptagenhet gör oss emellertid nedstämda och vilsna. När man ser bilder ifrån något fattigt afrikanskt land, slås man av att människorna är häpnadsväckande glada trots svåra umbäranden. Man håller ihop, ingen lämnas ensam och man behöver varandra för att leva. I vårt land klarar man sig emellertid utmärkt på egen hand. Samtidigt är du också en bland andra. Du är en stjärna som lyser klart och starkt, men tillsammans med andra stjärnor kan du lysa upp hela himlen. Med andra ord är du både unik och en i mängden på samma gång. Balansera mellan dessa två, så förlorar du inte fotfästet.

Comments are closed.