Del 2 – Mål och vision

08:28 by sthalsan

Vem har inte hört Martin Luther Kings berömda tal, där han ger uttryck för att han drömmer om att svarta och vita ska ha samma värde, samma livsvillkor etc. Hans dröm var en vision som drev honom att företa vissa handlingar i en särskild riktning. Det kostade honom livet med han inspirerade miljontals människor till att följa hans ord, han fick dem att tro att det var möjligt, vilket gjorde att de också agerade i enlighet med sin tro. Starka, visionära ledare kan få massorna att bli övertygade, vilket leder till handling, på gott och ont. För att du agera i enlighet med din dröm, din inre vision av vad du vill ha och uppnå här i livet, krävs det en stark målbild. Du behöver kunna se det inom dig först, för att kunna ta steget att börja agera. Hjärnan skiljer inte på fantasibilder och verklighet, vad är förresten verkligt? Detta är något som man utnyttjar inom mental träning. Kan du se det i fantasin, helst med alla dina fem sinnen kopplade till din vision, är det sant. Det krävs med andra ord hundra procents övertygelse om att det här är något som du ska klara. Många målbilder är alldeles för otydliga och vaga för att utgöra ett incitament för förändring. Lägg ner tid på detta moment, som är startpunkten för all förändring. Det räcker inte med att skriva ner en vision på ett papper, du måste odla din vision. Det behöver näring, uppmärksamhet, omsorg och tid.

Gör tydligt för dig själv vart du ska genom att dagligen ge din vision/målbild näring. Du kan inleda dagen med 5-10 minuters visualisering. Din vision ska vara attraktiv, lockande, med andra ord så oemotståndlig att du känner ett sug av längtan efter att det ska inträffa. Det som händer är att du påverkar det retikulära aktiveringssystemet. Härifrån styrs vårt medvetande och vår vakenhet. Hjärnan måste hela tiden filtrera bort massa stimuli, för att kunna hantera verkligheten. Det gör den genom att selektera bort massa stimuli till vårt undermedvetna och bara behålla en liten del i vårt medvetna. Genom att visualisera ditt mål dagligen, förblir det medvetet för dig, vilket leder till att du närma dig sådant som överensstämmer med ditt mål och filtrerar bort annat. Har du en målbild att du ska köpa en viss sorts bil, kommer du se det bilmärket överallt, fast du inte la märket till det för några månader sedan. Sammanfattningsvis, gör din vision så tydlig och attraktiv, att den känns 100 % sann. Upprepa den dagligen, känn suget, lusten och längtan efter att nå dit och håll fast vid din vision tills du förverkligat den.

 

Comments are closed.