Del 3- Ritualer är det som avgör resultatet

08:23 by sthalsan

Det är inte en slump att det ingår ritualer inom samtliga religioner och i olika kulturer. Ritualer har en symbolisk betydelse och svetsar samman en grupp i en gemensam tro. För att förverkliga din vision eller målbild, behöver du skapa dig dagliga, hållbara ritualer eller med andra ord vanor. Detta för att hålla tron på din vision levande. Dina dagliga ritualer handlar om beteenden som för dig närmare ditt mål. Vill du ha bättre resultat på dina tentor? Hur studerar du just nu, vad behöver du förändra? Hur ska ditt dagliga studerande se ut? Vill du starta ett eget företag? Vad behöver du veta och göra för att komma igång? Vem eller vilka kan du inhämta kunskap och erfarenhet ifrån? Hur mycket tid ska du lägga på att jobba med allt som krävs för att starta ditt företag? Vill du gå ner 20 kg i vikt. Hur ser dina levnadsvanor ut just nu och vad behöver du förändra? Hur och vad ska du göra varje dag för att nå ditt mål?

Jämför någon som börjar dagen med att snooza och därefter röka en cigarett under dagens första timme med en person, som beger sig ut på en timmes morgonpromenad och samtidigt fokuserar på sina mål och visioner. Efter ett år har den första lagt 365 timmar på bortkastad sömn (snooza är helt meningslöst ur återhämtningssynpunkt) och rökt 365 cigaretter, den andra har promenerat 365 timmar. En timmes daglig ritual med helt olika resultat. En enda timme per dag, rätt investerad, kan ge en enorm avkastning i ditt liv på sikt, jämfört med en timme där du gör något med lite eller ringa värde för dig. Din motivation, din inre övertygelse, ditt mående kommer att skifta och ibland svikta. Dina dagliga ritualer däremot, de består oavsett hur det känns. Har du erfarenhet av att morgonpromenera i ösregn eller snöstorm, kommer vädret aldrig utgöra något hinder. Har du bara promenerat några veckor och börjat se ett önskvärt resultat, tex blivit piggare, gladare, fått bättre sömnkvalitet eller viktnedgång, kommer det i sig sporra dig till att vilja fortsätta. Det är genom uthållighet, tålamod och upprepning, som du tar dig i mål. Fundera på vilka dagliga ritualer du behöver i ditt liv för att förverkliga din vision.

Comments are closed.