Din tid är det viktigaste du har!

08:22 by sthalsan

Tid är demokratiskt på så sätt att vi alla har lika mycket tid till vår förfogande. Dygnet har 24 timmar och det är bara du, som kan bestämma vad du ska fördela din tid på. Om du likställer tid med pengar, behöver du vara uppmärksam på hur du ska göra för att få dina investeringar att växa. Det krävs ett mer långsiktigt perspektiv när det handlar om att tillväxt, vilket förutsätter smarta strategier i realtid. Hur du investerar idag påverkar din avkastning om 1 år, 5 år och 10 år. Om du frågar dig själv, hur ska jag använda min tid idag på bästa sätt, för att öka värdet av mina investeringar på sikt, kommer du då att välja göra det du gör idag? Eller lägger du mycket tid på aktiviteter, som faktiskt inte leder någonstans, utan gör dig improduktiv istället. Att investera i sig själv, sin hälsa och sin personliga utveckling är en klok investering. Om du sedan väljer att dela med dig av dina egna vinster till andra, så ökar du din avkastning ytterligare. Det finns massor av bra och inspirerande litteratur från personer, som vill dela med sig och lära dig, hur du bättre kan tillvara ta dina resurser. Ditt inre kapital växer endast om du ger det näring. Näring kan du tex hitta i mötet med andra människor, skaffa dig en mentor inom det område som intresserar dig, genom att läsa biografier av människor du beundrar, lyssna på föredrag och föreläsningar i ämnen du är nyfiken på osv. Gör medvetna val, så ökar du ditt inre kapital och kan bidra till att människor runt dig växer.

 

 

Comments are closed.