En inre källa

15:42 by sthalsan

Är du medveten om dina inneboende resurser och talanger? Att få kontakt med sina förmågor, att utvecklas och leda sig själv, är inte alla förunnat, då många inte ens försöker. Vi följer den asfalterade, åttafiliga motorvägen istället för att svänga av och ge oss ut på snåriga, slingriga strapatser i vildmarken. Vi gör samma saker, varje dag och förväntar oss utveckling. Vi gör mer av samma saker varje dag och väntar än mer ihärdigt på tillväxt och utveckling. Somliga av oss gör så hela livet, ett exempel är en person som lever med en missbrukare, som missbrukar fram till sin död. Vi kallar detta för medberoende, vilket innebär att vi försöker bota och kontrollera en annan person till att sluta missbruka. När vi lägger krutet på att förändra andra istället för oss själva, blir det svårt att uppnå något resultat. Det krävs att du får kontakt med dina inneboende förmågor och styrkor för att börja ta ansvar för ditt eget liv. Det är det enda du kan göra något åt. Fast viker du aldrig av från den åttafiliga motorvägen, går livet dig förbi. Första steget är att bli medveten om att du befinner dig där på motorvägen. Det är bristen på medvetenhet och självinsikt, som gör att du befinner dig där. När fokus för din uppmärksamhet ligger utanför dig själv, får du inte kontakt med din inre powerbank. Odla och förvaltar dina resurser, så att de växer och tillåt dig själv att utvecklas. Lyssna på din inre källa, där finns allt du behöver för att komma dit du vill!

Comments are closed.