Examensdags

07:15 by sthalsan

När examen närmar sig brukar även separationsångesten ge sig till känna. Alla vänner som du haft under studietiden kommer att skiljas åt och vissa kanske du aldrig kommer att träffa igen. Andra har du knutit livslånga band till och kommer fortsätta hålla kontakten med. Det är inte bara vännerna du ska säga farväl till. Det är institutionen, studentlivet och det som varit din trygghet under några år. Att skiljas, handlar om att släppa taget om det som varit och det är ofta smärtsamt. Även om framtiden ter sig lockande och du kan se framemot att vara ”läxfri”, blandas denna glädje med vemod över det som varit och inte längre kommer att vara. De flesta av oss gillar förutsägbarhet och vill ha det tryggt i våra liv. Därför kan examenstid bli till orostid. Allt vi vet något om är det som varit och det som är just nu. Framtiden är osäker och oviss. Det är en jobbig tid och en brytningspunkt. Ibland kan man trösta sig själv genom att i tanken söka upp sitt framtida jag om tio år. Vad skulle ditt framtida jag vilja säga till dig nu utifrån den situation som du befinner dig i? Ett större perspektiv på tillvaron kan vara hjälpsamt när vi är oroliga.

Comments are closed.