Festa smart

10:54 by sthalsan

Gillar du att festa och att bli berusad? Har du funderat över hur mycket du dricker vid varje festtillfälle? Kanske du upptäckt, att du brukar dricka ungefär samma mängd varje gång du festar till det. Hur har du kommit fram till att du ska dricka just den mängden? Våra alkoholvanor är precis som våra andra, inrutade beteende, ofta något som vi gör per automatik. Har jag vant mig vid att dricka en flaska vin varje fredagskväll och upprepat det tillräckligt ofta, är sannolikheten hög att jag även fortsättningsvis kommer dricka samma mängd. Är du student och kanske till och med ny student, är det lätt hänt att du dricker som dem du umgås med. De flesta dricker alltid lite mindre än sina kompisar eller…..Fundera och tänk igenom dina alkoholvanor. Bestäm vad som är lagom om för dig och försök att hålla dig till den mängden, oavsett hur dina vänner dricker. Försök att hålla din alkoholkonsumtion på en nivå som inte är skadlig. Är du tveksam till hur mycket man kan dricka vid ett och samma tillfälle, kan du testa dina alkoholvanor på http://www.alkoholprofilen.se/#0. Festa smart gör du genom att planera hur mycket du ska dricka, låta vartannat glas vara alkoholfri dricka samt sluta dricka när du är på topp. Oftast behövs det inga större mängder för att nå toppen av alkoholens positiva effekter.

Comments are closed.