För den som tror är det mesta möjligt

09:17 by sthalsan

Det finns negativa människor lite var och stans, som lägger fokus på hinder och brister. Tyvärr ges de ofta för mycket utrymme och plats, eftersom det är viktigt att alla får göra sin röst hörd. En negativ person kan lätt få med sig tio till, som inte tagit ställning på egen hand, då det finns mycket kraft i negativism. Men, är du en person, som tror att allt är möjligt och har egen erfarenhet av att ta dig förbi hinder i din väg, dras du inte med så lätt av yttre svängningar i din omgivning. Du har lärt dig att hålla fast vid det du vill ha. Dessutom vet du med dig, att negativa människor oftast styrs av rädsla för förändring eller av ren bekvämlighet. För dig är emellertid förändring oundviklig och rädsla en känsla, som du tillåter finnas, men som inte styr dig. Utveckling innebär att bryta ny mark, ge sig ut i okänd terräng och att öva sig i självtillit. Din tro på det möjliga har fått dig att göra val, som lett till framgång för dig. Framgången har i sin tur ökat din tro på dig själv och vad som är möjligt. Du befinner dig i en positiv cirkel och det har en otroligt smittande effekt på människor i din omgivning. Du ser inte längre hinder, som hinder. Hinder är utmaningar, som dyker upp längs vägen. Våga tro på dig själv, din egen förmåga och räds inte hårt arbete. Det mesta är möjligt för den som fokuserar på möjligheter istället för hinder. Välj den jobbiga vägen, håll fokus på dina mål, istället för att svepas med av negativa tankar. Livet kommer ge dig oerhört mycket mer glädje och spänning då!

Comments are closed.