Från osynlig till synlig

12:51 by sthalsan

Länge har du levt inkapslad i dig själv, oförmögen att bryta den där muren, som alltid uppkommit mellan dig och andra, oavsett var du befunnit dig. Länge har du burit känslan inom dig av att inte höra till. Rädslan för att bli avvisad har suttit djupt rotad i dig, gjort dig undflyende, osäker med flackande blick. Din nervositet har smittat andra och folk har dragit sig undan så fort de kunnat från ditt sällskap. Du har försökt slappna av, men det har inte gått, när du bara tänkt på hur lite värd du är andras uppmärksamhet.

Nu är det inte så längre. Du kan knappt fatta hur det gått till, men du vet när det vände. Det var en person som såg dig, som inte drog sig undan, utan istället stannade kvar. En person som krävde ögonkontakt, som inte lät dig vara ifred och som inte nöjde sig förrän du faktiskt sa vad du tyckte. Du tyckte det var otroligt obehagligt med samtidigt kände du att hen ville dig väl, var intresserad på riktigt och pushade dig till att delta.

Du började tänka, att du också har rätt att finnas till, ta plats och få vara med. Du övade dig på att hålla kvar blickkontakten, att visa med kroppsspråket att du var intresserad av att delta, även när du inte visste vad du skulle säga. Du öppnade upp din kropp, andades djupt när det kände som om du blottade dig och stod ut, tills obehaget klingade av. Nu vet du, att du är tillräcklig. Du har gått från att vara osynlig till att ta plats, en plats som du kommer behålla.

 

castle-788431__180

 

Comments are closed.