Gör dig fri!

08:55 by sthalsan

För att inte leva i okunnighet om verklighetens bedrägliga sken, krävs närvaro. Du behöver vara närvarande för att kunna betrakta dina tankar, som just dina tankar och inget annat. Om du bara rusar på från än det ena till än det andra, kommer du leva i omedvetenhet om vad som styr dina tankar, känslor och beteende. Då tror du, att det du tänker är sant, i alla fall är det sant för dig. Det är så du tänkt väldigt länge och hittills har det ju visat sig vara sant eller? När du definiera något som sant, väljer du att agerar utifrån din självvalda sanning och ser då endast alla tecken, som bekräftar det du redan tror på. Tror du, att du inte klarar av att prata inför publik, så gör du det inte. Säger du till dig själv, att du inte är värd andras kärlek, så får du den inte eller är oförmögen att verkligen ta den till dig, oavsett hur mycket omgivningen bedyrar att du är fin och bra på alla vis. Ett sätt att göra dig medveten är, att stanna upp, observera och lära dig att beskriva det som sker. När du beskriver något, kan det låta så här: ”Nu kommer de där tankarna att jag är värdelös, det är mina inrutade, vanemässiga tankar, som dyker upp varje dag. Nu är de här igen, jag låter dem vara, jag hör dem, men jag låter dem passera, för det är faktiska bara inrutade tankar, inte några sanningar. Vad vill jag tänka om mig själv egentligen? Det är svårt att säga att jag är fantastisk, när jag inte känner det så, men jag kan tänka att det är himla mycket som är rätt och bra med mig.” Avsätt tre minuter om dagen till att bara sitta och observera, gör det gärna i samband med någon daglig rutin, som du har. Du kommer lära dig så mycket om dig själv och du kommer inse, att du har frihet att leva ditt liv precis som du vill.

Comments are closed.