Gör dig medveten

09:55 by sthalsan

Vi har en tendens att bara gå på autopilot, reagera och agera på våra känslor, vilka de än må vara. Särskilt tydligt blir detta när vi är stressade och det är vår reptilhjärna som styr. Vi kan göra och säga saker på en mycket primitiv nivå under stark stress. Genom att odla din medvetenhet och vakenhet i nuet, upptäcker du emellertid att inget behöver ske per automatik. Du skapar ett utrymme mellan intryck och uttryck, en möjlighet att hejda dig, motstå destruktiva impulser och att backa tillbaka istället för att anfalla. Om någon säger något sårande till dig, kan du fundera över hur ditt svar kommer mottas, innan du levererar det. Om du tänker att den andra personen kommer bli sårad av det du säger, är det klokare att avstå från att säga något. För på vilket sätt är det hjälpsamt för dig själv, att ge igen med samma mynt ur ett lite längre tidsperspektiv? Den kortsiktiga vinsten tar så ofta överhanden, när vi agerar impulsivt, istället för att vi tänker på de långsiktiga konsekvenserna. Att få utlopp för sin ilska är starkt belönande för hjärnan under ett par sekunder, men skadan som uppstår vara mycket längre än så. Gör dig medveten om ditt sätt att agera och relatera till dina medmänniskor. Välj klokt och medvetet, då förorsakar du så lite lidande och skada som möjligt, både för din omgivning och dig själv.

 

Comments are closed.