Grus i ögat

11:28 by sthalsan

Har du någon gång upplevt att du tagit bort något skräp ur ögat, men det har fortsatt att göra ont långt efteråt? Den lilla stund skräpet suttit i ögat har lämnat spår. Precis så är det med våra tankar, de lämnar spår i hjärnan. De finns där och susar genom huvudet, utan att vi ens är medvetna om att vi tänker dem och de lämnar spår i form av dåligt mående. Vi tror vi mår dåligt på grund av alla möjliga, utifrån kommande orsaker. Sällan vänder vi blicken inåt för att stanna upp och faktiskt lyssna till våra tankar och ifrågasätta dem. Lidandet finns inom dig utifrån dina egna tankekonstruktioner. Hur du tolkar och definierar din tillvaro, får konsekvenser för hur du mår. När du börjar träna dig i att tänka annorlunda, vill hjärnan hela tiden tillbaka till de gamla spåren, precis som det fortsätter att göra ont, när du tagit bort skräpet ur ögat. Det går över efter ett tag och det enda du behöver göra är att stå ut tills det nya sättet att tänka blivit befäst. Om du håller fast vid dina nyvunna tankegångar, kommer de så småningom övervinna kraften i de gamla, det är bara att ihärdigt upprepa de nya tankarna. Ofta vill vi se resultat med en gång, vi är otåliga och har svårt för att stå ut, när det inte är som vi vill. Håll fast vid det du vill tänka, repetera gång på gång, så kommer de sätta sig med tiden.

Comments are closed.