Heartfulness

13:08 by sthalsan

En gång i tiden började ditt hjärta slå, hur det exakt gick till vet man inte. Utvecklingsmässigt tar det bara några veckor innan hjärtat börjar slå under fosterstadiet. Hjärnan är långt efter. Det finns de som menar, att hjärtat rymmer massa kunskap, som hjärnan förvanskar. Hjärtat är en muskel som jobbar på i oförtruten takt hela livet, tills det en dag slutar slå. Hjärtat är kroppens pump, som förser alla våra celler med syre. Vi pratar om att lyssna till vårt hjärta, ha ett varmt hjärta, vara hjärtlös, känna i sitt hjärta osv. Hjärtat är ett centralt organ i våra liv, men det är också förknippat med oerhört många känslor. Är det en slump eller finns det ett hjärtats intelligens, som vi ännu inte förstått? Kan vi förstå och förnimma saker i hjärtat, som inte har sitt ursprung i hjärnan, utan där hjärnans funktion är sekundär. Slår våra hjärtan i samklang med vår omgivning när vi känner oss harmoniska och tillfreds? Finns det en kunskap som inte är gripbar eller synlig, som hjärtat kan ge oss? Lyssna på ditt hjärta, din puls, din takt och rytm. Lägg märke till när du hamnar i otakt och kommer ur balans. Ditt hjärta slår nu, nu, nu. Lägg handen på bröstkorgen och känn ditt hjärtas slag. Låt ditt sinne bli ett med ditt hjärta, släpp allt som oroar och stressar dig. Följ ditt hjärta, ge av ditt hjärta till andra, så kommer ditt inre få näring och ditt liv att växa sig stort.

Comments are closed.